Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
04 March 2021
Tipsa: 070-508 44 84

200 000 kr för att planera om Sannabadet

Hur ser framtiden ut för Sannabadet? Nuvarande avtal gäller till slutet av året, men därefter råder oklarhet. Lekebergs kommun har därför avsatt 200 000 kr för planering kring badets framtid.

​Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag till kommundirektör Gustav Olofsson att utreda framtida drift för Sannabadet.

Detta fastslogs vid ett möte som hölls 9 februari.

“Kompetens vi inte har i kommunen”

Nuvarande avtalet kring badet avser nyttjanderätt och drift av badanläggning, simskola och camping på Sannabadet. Avtalstiden var i ursprungsavtalet 1 april 2018 till och med 31 december 2020.

Kommunen ägde då rätten att ensidigt förlänga avtalet med ett år i taget under max två tillfällen. I oktober 2020 tecknades ett tilläggsavtal för optionsåret 2021 som gäller till och med den 31 december 2021.

Vad som händer därefter är oklart och kommunstyrelsen har därför beslutat att avsätta 200 000 kr av kommunstyrelsens planeringsreserv för arbetet.

- Att utreda frågan ordentligt kräver förmodligen kompetens som vi inte har i kommunen, och att vi då behöver anlita externt konsultstöd, säger Maria Gille, som är Kultur och fritidschef.

Nuvarande arrendator av Sannabadet är Martina Nordin. Är det klart att hon inte fortsätter efter detta år?

- I nuläget är det bara bestämt att hon fortsätter detta år, avslutar Maria Gille.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-02-12 14:33
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.