Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
25 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Äntligen kan Fjugestaborna
sopsortera hemma igen

Peter Larsson från Knista var först in på den nya återvinningscentralen. Han fick dock vänta lite på att sortera det han hade med sig på biltaket. Foto: Henrik ÖstenssonPeter Larsson från Knista var först in på den nya återvinningscentralen. Han fick dock vänta lite på att sortera det han hade med sig på biltaket. Foto: Henrik Östensson

I dag invigdes äntligen Fjugestas nya återvinningscentral. Den första delen i Sydnärkes kommunalförbunds allra största investering så här långt är därmed klar. Invigningen var efterlängtad. Lekebergsborna har nämligen stått utan återvinningscentral sedan i februari. Antingen har man samlat sopor, eller åkt med dem till Hallsberg.

Återvinningscentralen i Fjugesta är den första av inte mindre än tre nya återvinningscentraler som Sydnärkes kommunalförbund bygger. Kostnad för Lekebergs återvinningscentral ungefär 34 miljoner. Den i Hallsberg blir ungefär lika dyr. Återvinningscentralen i Laxå, som är lite mindre, kommer kosta ungefär 24 miljoner. 

– Askersunds återvinningscentral byggde Askersunds kommun i egen regi. De andra tre, den i Laxå som invigs härnäst och den i Hallsberg, som vi börjar bygga i vår och denna är byggda efter samma modell som den i Askersund, berättar Leif Welander. Leif har precis slutat som chef för Sydnärkes kommunförbud.

– Men jag har ju varit med under hela den här resan och vill vara med och slutföra säger han och tar med mig upp på själva återvinningsrampen.

Blev lite försenat

Tanken var invigning redan i Augusti, men det blev lite förseningar.

– Vi har haft lite leveransproblem, relaterade till pandemin. Vi har också hittat byggnadsdetaljer som behövt ändrats lite på i efterhand för att allt skulle bli perfekt, menar Leif Welander.

Skälen till att man bygger nya återvinningscentraler just nu är flera.

– Här i Fjugesta hade vi alldeles för liten kapacitet. Det är trång även på de andra stationerna, kanske speciellt i Hallsberg. 

Större containers

Men det handlar också om att göra arbetet mer effektivt, mindre energikrävande. Slippa omlastningar.

– I och med att vi nu bygger en högre, större ramp som kommuninnevånarna ska köra upp på för att sortera sina sopor kan vi använda fullstora containers. De är mer än dubbelt så stora som de vi använt tidigare. Mindre jobb, snabbare hantering, färre transporter, fortsätter Welander.

I botten på ena änden av återvinningsrampen i Lekeberg ska butiken Återbruket inhysas. Det är kommunens egen butik för återbrukade varor, en del av arbetsmarknadsenheten.

Öppet bara två dagar i veckan

Den nya återvinningscentralen kommer bara hålla öppet med personal två dagar i veckan.

– Det stämmer. Vi tror det kommer gå bra. Kapaciteten här är mycket större än i den gamla återvinningscentralen, det kommer inte bli köer, säger Titti Jansson på Sydnärkes kommunalförbund.

En av nymodigheterna är dock det gröna kortet. Har man ett sådant kan man komma till återvinningscentralen när man vill.

– När man skaffar ett krönt kort kan man öppna grindarna med sitt kort och åka in för att själv återvinna alla dagar mellan 08.00 och 21.00, fortsätter Titti.

För att få ett grönt kort kommer man få gå en utbildning som håller på i ungefär en timme.

– Om någon månad ska vi ha utbildning här i Fjugesta. Man kan redan ställa dig i kö. Vi har redan gett ut  2 700 gröna kort. De allra flesta i Askersund givetvis.  Där har ju systemet varit igång en tid.

Behoven har växt

Även om det är självklart för de allra flesta numera är det här med sortering av avfall och återvinningsstationer en rätt ny företeelse.

– Någonstans i mitten, slutet av 1990-talet började vi i kommunerna allt mer bygga återvinningscentraler.  Sedan dess har de ju växt så vi återvinner och sorterar nästan allt. Allt mindre hamnar i våra soptunnor. På den tiden var det svårt att se i kristallkulan hur det skulle utveckla sig. Därför har många återvinningscentraler byggt på lite halvprovisorier och ofta varit underdimensionerade, fortsätter. Leif Welander.

Vilket material får ni in störst volymer av på återvinningscentralerna.

– Trä och ris är störst volymmässigt. Det går till energiåtervinning. Det vill säga blir bränsle i värmekraftverk.

Vad är svårast att återvinna. 

– Blandade material. Som elektronik exempelvis. Det är kostsamt att ta vara på.

Kommunen ställer upp med borgen

Själva bandklippandet utfördes av Sydnärkes kommunalförbunds ordförande, Andreas Hansson och Kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg, Johan Niklasson (C).

– Från kommunens sida är vi givetvis glada att det äntligen är klart. Många har nog en hel del sopor hemma, jag exempelvis, även om jag varit i Hallsberg en gång för att återvinna, säger han.

– Vår del i det här har dels varit att upplåta marken här, men vi står också för en kommunal borgen, säger han.

Sydnärkes kommunalförbund hantera sopor och bedriver återvinningsstationer i Laxå, Hallsbergs, Lekebergs och Askersunds kommuner. Kumla kommun samarbetar med Örebro kommun istället. Återvinningscentralerna finansieras med renhållningstaxan, det man betalar för sophämtning. De nya återvinningscentralerna har gjort att man höjt taxan i alla kommuner i förbundet.

Först i kön för att åka in och återvinna var Peter Larsson från Knista i sin Volkswagen typ 1 från början av 1960-talet.

– Någon måste ju vara först sa han och puttrade in på området när grindarna gled upp.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-10-23 16:34
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.