Gå till innehåll
Laxå

Vill få folk att sänka farten på E20 vid infarten till Laxå

Publicerad: 25 June 2024 15:37

En medborgare i Laxå har noterat att många bilister har svårt att sänka farten på E20 tillräckligt när de kör in i Laxå och undrar därför om kommunen kan göra något åt saken.

Kvinnan i Laxå har mailat in sina tankar som en synpunkt:

"Jag vet att många bilister blir bötfällda för fortkörning när polisen har hastighetskontroller med radar, strax efter det att hastighetsbegränsningen ändras från 80 km/h till 60 km/h på E20 när man kör in i Laxå. Jag har läst i lokal press att många bilister bötfällts vid olika tillfällen, vid ett tillfälle så många som 10 bilister på 30 minuter. Det är ju i genomsnitt en bilist var tredje minut!

Det betyder att när polisen inte står där så är det sannolikt (minst) lika illa. Vad gör Laxå kommun för att öka trafiksäkerheten på ställen som detta? Skulle Laxå kommun kunna underlätta för såväl en ökad trafiksäkerhet som för bilisterna med exempelvis att lägga ut ett mindre väg-gupp eller upphöjningar i asfalten, alternativt sätta upp 60kmskyltar som blinkar om en bilist överskrider hastighetsgränsen? Eller förvarna med skyltar om att hastighetsgränsen sänks till 60km/h om, säg, 300 meter?

Eftersom det är ett så stort antal bilister som överskrider hastighetsgränsen, med eller utan polisnärvaro, vore det synnerligen önskvärt för trafiksäkerheten om bilisterna kunde få hjälp med att i tid uppmärksamma den sänkta hastighetsgränsen. Jag har svårt att tro att alla dessa
bilister som kör för fort gör det med vetskap om att hastigheten sänkts. Troligen har flera av dem (majoriteten?) inte varit tillräckligt uppmärksamma. 

Förstås ska de bötfällas för det. Men jag tror inte att poliser som står och pejlar då och då är den tillräckliga lösningen på detta
trafiksäkerhetsproblem. Det allra bästa vore ju om Trafiksäkerhetsverket satte upp en trafiksäkerhetskamera på lämpligt avstånd. 

Såvitt jag förstår är det inte något som Laxå kommun kan bestämma. Men innan det är gjort, eller om det inte alls går, vad kan Laxå kommun göra för att öka trafiksäkerheten?"

Annons

laxa