31 October 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Turerna kring Laxå bruk fortsätter

För några veckor sedan kom mark- och miljödomstolen med ett beslut kring det garage som blivit en bostad, som ligger på det industriområde där Laxå Bruks Miljöåtervinnning AB har sin verksamhet i Röfors. Huset är sedan länge ett slagträ i kampen för att stoppa företaget. Domstolen anser inte att ägaren till huset kan tvingas att flytta. Sydnärkes Miljönämnd överklagar nu domstolens beslut, de anser situationen orimlig.

Det domstolen tog ställning till var egentligen inte sakfrågan, om ägaren till verkstaden kan bo i huset, får bo där. Det man kom fram till var att den ändrade användningen låg så långt tillbaka i tiden, mer än 10 år, att den nu anses preskriberad. Det innebär att Sydnärkes Miljöförvaltning inte kan tvinga ägaren till huset att flytta.

– För oss som myndighet innebär det en orimlig situation. Om beslutet står fast innebar det att det, i Laxå kommun kommer att finnas en bostad i en fastighet som saknar giltigt bygglov för bostadsändamål. Detta är inte en bra situation och kommer att leda till problem för såväl byggförvaltningen, som för fastighetsägaren, säger Fredrik Idevall, Samhällsbyggnadschef, Sydnärkes byggförvaltning.

Slagträ mot företaget

– Ett problem är att vi aldrig kommer kunna ge tillstånd för exempelvis utbyggnader på huset, ändringar av avloppsanläggning, installation av värmeanläggning, bland annat. Beslutet innebär i princip att det skulle vara fritt fram att bo i precis vilken typ av byggnad som helst, bara man kan bo där tillräckligt länge under radarn för att det ska bli tal om preskription.

Ärendet är dock lite mer komplicerat än så. Det finns ju ett starkt motstånd mot Laxå Bruks Miljöåtervinnings verksamhet i Röfors. Buller och damm hos boende har varit en bärande linje i ortsbornas försök att stoppa återvinningsföretaget i Laxå. Situationen för den som bor allra närmast, det vill säga i huset, som i laglig mening är ett garage, är givetvis knepig. När ägaren köpte huset var det i princip ingen verksamhet på området. Nu bedrivs bland annat sortering av avfall, lastning av avfall och liknande. Huset det handlar om ligger i princip mitt på industriområdet, några meter från en sorteringsmaskin.

Motståndarna till återvinningsföretaget har tagit husets ägares parti och en hel del av motståndet har utgått från ägarens problem. I och vid huset är onekligen buller och damm ett stort problem, frågan är ju dock om man egentligen får bo där. Mark - och miljödomsotlens dom blir lite av en paradox.

Ändrad användning

Miljöförvaltningen har försökt tvinga mannen att flytta, eftersom de alltså hävdar att han bor där olagligt.

– Domen i mark- och miljödomstolen säger alltså inte att boendet är lagligt, att man får bo i huset.. Det är absolut frågan om ändrad användning som borde krävt bygglov. Beslutet säger bara att han bott där så länge att brottet mot reglerna anses preskriberat, och att han därmed inte kan tvingas flytta, ett moment 22, fortsätter Idevall.

Nämnden, som alltså styr Sydnärkes miljöförvaltnings arbete politiskt, vill nu se rättsliga förtydliganden.

– Annars blir situationen inte så rimlig. Vi anser att preskriptionstiden rimligen borde utgå från den tid vi fick veta att någon bodde i huset.

Kan inte få tillstånd i dag

Idevall menar att det annars blir okej att bo i hus och gömma sig under tio år, för att sedan hävda rätten att bo där.

– Lagar och regler är ju tydliga. Om man vill ändra användningen av en byggnad, göra om en kyrka till en bostad, eller en bostad till en gummiverkstad, krävs bygglov för ändrad användning. När man vill ändra användning till bostad undersöker nämnden om det är rimligt, säkert att bo i huset, om det finns annat runt omkring, en industri som kan bullra, damma exempelvis, brandrisk och liknande. Reglerna finns av en orsak. Det finns platser, hus, där det inte är lämpligt att bo. I dag är det inte lämpligt att bo på denna plats.

Idevall svarar dock inte på huruvida ägaren till huset fått tillstånd för ändrad användning om han ansökt om det vid den tiden huset omvandlades till bostad.

– Jag kan inte säga hur förhållandena var då, men i dag kan vi inte bevilja att huset omvandlas till boende.

Både Lars-Gunnar Forsberg, nämndens ordförande och Fredrik Idevall hysser gott hopp om att domstolen kommer gå på deras överklagan.

– Den överklagade domen innehåller principiella frågor, till exempel byggnadsnämnders bevisbörda, betydelsen av folkbokföring och fastighetsköpares undersökningsplikt. Det finns därför intresse för byggnadsnämnder runt om i landet att få rättsläget prövat, avslutar Fredrik Idevall.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-15 15:05
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.