Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
27 January 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Laxå har ökat näst mest i Sverige gällande nyfödda

Förskolan Junibacken, i Hasselfors, är en av fem förskolor i Laxå. Foto: Laxå kommun.Förskolan Junibacken, i Hasselfors, är en av fem förskolor i Laxå. Foto: Laxå kommun.

Laxå är den kommun som ökat näst mest vad gäller andel nyfödda under en treårsperiod i hela Sverige. Ökningen är 15 procent. - Det är fler som flyttar till än från Laxå, nämner skolchefen Katarina Holmsten som en av orsakerna.

Tidningen Dagens Samhälle skrev nyligen en artikel om vilka kommuner i landet som procentuellt sett ökat mest de senaste tre åren vad gäller barn som fötts. Laxås ökning med 15 procent där innebär faktiskt den nästa största ökningen i hela landet.

Stor ökning av förskolebarn

Endast Åre, i Jämtlands län, har en större ökning än Laxå.

Lindåsen förskola. Foto: Laxå kommun Lindåsen förskola. Foto: Laxå kommun

Något som även betytt ett ökat tryck på förskolan. Antalet barn som ökat i förskolan senaste tre åren är 54. Mer exakt från 210 till 264. Eller 25 procent.

Vad innebär då ökningen för Laxås förskoleverksamhet?

- I det korta perspektivet innebär det att lokaler har fått ställas om och anpassas till det ökande barnantalet. Under 2019 flyttades skoldelen i Lindåsens skola in i Saltängsskolan, vilket frigjorde hela Lindåsens skola för förskoleverksamhet.

- Dessa lokaler är i dag fullt utnyttjade om man räknar med den flexavdelning vi har där. En flexavdelning är en avdelning som håller öppet under den del av året som det är som flest barn i verksamheten, vilket brukar vara från och med en bit in på vårterminen och fram till någon gång i juni, säger Katarina Holmsten, som är skolchef i Laxå kommun.

Ingen ny förskola ska byggas

I nuläget finns fem förskolor i Laxå kommun. Två i centrala Laxå. En i Finnerödja. En i Hasselfors och en i Tived. Planeras någon ny förskola att byggas?

- Det finns inga planer på att bygga ytterligare en förskola i dag. Om vi behöver expandera ytterligare kommer vi i första hand se över om vi kan ställa om ytterligare någon eller några av befintliga lokaler till förskoleverksamhet.

Vad innebär det ekonomiskt för kommunen att antal barn i förskolan ökat såpass?

- På kort sikt innebär det en kostnadsökning när fler avdelningar behöver öppnas. Att familjer med barn flyttar in är dock positivt eftersom det innebär att kommunens invånarantal bibehålls eller ökar, vilket ger ökade skatteintäkter även på längre sikt. För kommunen är det positivt med ett stabilt invånarantal som ökar något från år till år i jämn takt.

Fler flyttar till än från Laxå

Trots den kraftiga ökningen av barn i förskoleålder har dock inte Laxå som kommun ökat i invånarantal. Man noterade 5 669 invånare i slutet av 2020. En siffra som är 19 färre än två år tidigare.

Varför har Laxå ökat så vad gäller nyfödda när inte invånarantal gått upp?

- Vår analys visar att antalet barn har ökat på grund av ökad inflyttning. Den slutsatsen kan dras utifrån statistik över födda och döda. Där har det varit ett födelseunderskott länge, det vill säga att det dör betydligt fler än som föds. Födelsetalen varierar förstås något mellan åren, och en liten topp kan ses 2019, vilket kan vara en delförklaring.

Kollar man lite närmare på just denna statistik om födda och avlidna i Laxå kommun så visar den att 2017 föddes 38 personer och 73 avled. För 2018 var siffran 52 födda och 76 avlidna och 2019 föddes 60 personer och 78 avled.

- Det är fler som flyttar till Laxå än från Laxå. En delförklaring kan vara kommunens flyktingmottagande, avslutar Katarina Holmsten.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-01-12 18:24
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.