Gå till innehåll
Laxå / Politik

Sparåtgärder presenteras för Laxå kommun

Publicerad: 15 November 2023 18:08

Under kvällens kommunfullmäktigemöte i Laxå redovisas det ekonomiska läget, ett rejält ekonomiskt underskott för ledamöterna.
– Förslag på sparåtgärder finns och en plan kommer att presenteras för att budgeten ska kunna vara i balans år 2026, säger kommunstyrelsens ordförande, Håkan Larsson (C).

Redan i början av oktober kunde vi berätta att delårsbokslutet inte såg något vidare ut för Laxå kommun. Alla nämnder, utom kommunstyrelseförvaltningen går med underskott. Det lutar åt ett underskott på 10 miljoner och att det blir rejäla underskott även nästa år.

– Vi har en verksamhet där kostnaderna av olika anledningar, överskrider de intäkter vi har. De åtgärder vi gör ska vara så hållbara som möjligt över tid, säger Håkan Larsson kommunstyrelsens ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden läggs ner

 I budgeten beskrivs bland annat ett nytt arbetssätt där det politiska styret vill arbeta mer riktningsbestämmande utan att vara detaljstyrande. Det blir en ny typ av samverkan mellan politik och förvaltning, ett nytt sätt att arbeta enligt Larsson.

En av åtgärderna som presenterades på en pressträff igår är en nedläggning av Kultur- och fritidsnämnden från och med årsskiftet. Frågorna som nämnden styr över kommer då att flyttas till Samhällsutvecklingsutskottet som ligger under Kommunstyrelsen. Detta kommer att innebära en minskad politisk kostnad.

– Kultur- och fritidsnämnden har inte haft så stort spelutrymme ekonomiskt, det var en väldigt liten ekonomisk enhet. En sammanslagning på det här sätter ger ett större gemensamt mandat att kunna göra saker i framtiden, hävdar Håkan Larsson.

– Av olika anledningar så har vi inte presenterat en budget i balans och därför kände vi att vi behövde komplettera det med någonting som är lite i ett annorlunda tänk än vad som funnits tidigare. Det behövs helt enkelt större och annorlunda grepp för att komma tillrätta med ekonomin.

En förenkling av den politiska strukturen

– Vi ser därför även över verksamheterna i syfte att samverka mer med varandra och förenkla den politiska strukturen . Bland annat tittar vi på hur man skulle kunna ha en politisk struktur utan Barn- och utbildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden, men att ändå givetvis följa de lagar som finns och de åtaganden en kommun har.

Han fortsätter:

– Utgångspunkten är att gå i den riktningen men det ska göras en ordentlig utredning innan vi går vidare. 

Kommunstyrelsen har besökt Ljusnarsberg som fungerar utan socialnämnd och barn och utbildningsnämnd sedan drygt tjugo år tillbaka. Där har man olika utskott som bereder frågorna till kommunstyrelsen.

– Att arbeta på det sättet i Laxå kommun är egentligen inte i första hand för att spara pengar utan för att få till ökade förutsättningar för politisk styrning och dialog med förvaltningen. Tanken är att det ska införas 2025, om utredningen kommer fram till att det är en rimlig väg att går,  säger Håkan Larsson.

Bakgrunden, förutom svag ekonomi är att det i små kommuner blir allt svårare att engagera alla de fritidspolitiker som behövs i de olika nämnderna. Det är kanske helt enkelt en lite för stor politisk organisation för de politiker som finns tillgängliga.

Uppdatering 16/11

Beslutet på gårdagens fullmäktigemöte blev mycket riktigt att lägga ner kultur och fritidsnämnden. En förändring som genomförs redan vid årsskiftet. Redan tidigare under hösten, när kulturchefen  i kommunen slutade, beslutade man att inte tillsätta någon ny kulturchef.

Annons

laxa