05 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Sara Pettersson bemöter kritik om flyktingmottagande i Laxå

Sara Pettersson, Miljöpartist och vice ordförande i kommunstyrelsen i Laxå bemöter nu moderaten Ylva Von Scheeles kritik kring beslutet att ta emot 30 asylsökande i kommunen.

– Moderaterna talar ju i sin kritik om att beslutet verkar ha tagits utan beredning, information. Det stämmer inte alls. Redan i juni 2018 la vi fram ett förslag att tillsätta en politiskt tillsatt referensgrupp vars syfte skulle vara att ta fram en plan för flyktingmottagande och integration i Laxå kommun, fortsätter Sara Pettersson.

Politiskt tillsatta referensgrupper är en rätt vanlig arbetsmetod i en kommun.

Moderaterna yrkade avslag och menade att arbetet och beslutet borde skötas av kommunstyrelsen.

Moderaterna deltog vid beslutet

– Tanken med en sådan grupp är ju inte beslut. Det tas i KS, gruppen ska ta fram ett hållbart, politiskt förankrat beslutsunderlag, menar Pettersson.

Beslutet togs dock trots att M röstade nej.

– Sedan fick alla föreslå vilka ledamöter de ville skulle ingå i referensgruppen. Moderaterna tackade då nej till att ingå i gruppen. Resultatet blev representanter från alla partier i kommunstyrelsen utom moderaterna, helt deras eget val.

I januari 2019 var referensgruppens arbete klart, det fanns ett förslag på plan.

– Den antog på KS. Moderaterna satt med vid mötet och invände inte mot beslutet. I planen, som alltså låg på bordet i januari 2019 framgick tydligt att en lagom nivå enligt planen, som vi nu följer, är 15-30 asylsökande per år. Därmed tycker jag kritiken om dålig information, dålig beredning är direkt orätt. Moderaterna vet lika bra som alla andra partier i kommunstyrelsen vad planen innehåller, de hade all tillgänglig information och hade chansen att påverka planen avslutar Sara Pettersson.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-17 13:47
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.