05 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Partier i Laxå tycker till om invandring

Ett styrdokument kring nyanlända, som klubbades igenom 2019, ligger bakom att Laxå kommun fick Länsstyrelsens att ändra mottagandet från två till 30 personer för nyanlända under 2021. En koll bland partiföreträdarna i Laxå visar dock att alla inte tycker det var rätt beslut.

I förra veckan skrev vi om att Laxå kommun fick till en ändring på Länsstyrelsens ursprungliga förslag om att ta emot två nyanlända med uppehållstillstånd under 2021 för att istället ta emot 30 nyanlända.

Kommunstyrelsebeslut i januari

Men när och var har beslutades detta och vad tycker de olika partierna om det?

Beslutet grundar sig i ett styrdokument som togs fram vid ett möte 30 januari i Kommunstyrelsen. Dokumentet har namnet “Plan för framtida flyktingmottagande, arbetsmarknad och integration”. Det som antogs där ska gälla under åren 2019-2022.

Representanter från alla partier utom Sverigedemokraterna och Liberalerna, som inte var med i Kommunstyrelsen, fanns med på mötet. Att de två partierna var med är inget konstigt. De saknar båda mandat i kommunstyrelsen. Liberalerna ställde inte upp i valet och har därmed inte representation i fullmäktige, vilket däremot SD har.

På mötet deltog dessutom högt uppsatta tjänstepersoner som kommunchefen Harry Lundin, kulturchefen Thomas Dahlberg och Jessica Vidberg enhetschef från integrations- och arbetsmarknadsenheten.

Bo Rudolfsson (KD) som var kommunstyrelsens ordförande då, och är det än idag, var inte med på mötet. Kristdemokraterna hade ändå tre representanter med. Sara Pettersson (MP) var ersättare för Bo Rudolfsson som ordförande vid mötet.

I styrdokumentet fastslås att kommunen ska ha ett mottagande av nyanlända på mellan 15-30 personer per år.

Liberalerna i Laxå är kritiska

Nåväl, här kommer svar på frågan om vad partirepresentanter tycker om att beslutet ändrades från två till 30 nyanlända som ska tas emot av Laxå kommun under 2021? Alla har svarat utom Sverigedemokraterna, som inte återkommit med svar.

Sara Pettersson, Miljöpartiet:

“Vi står bakom detta beslut som vi tycker är helt rätt för kommunens framtid. Laxå kommun har en mycket lång tradition och erfarenhet av att välkomna människor från andra länder. Vi har de senaste åren byggt upp en stark organisation för mottagande och integration inom kommunen och våra siffror visar att vi är väldigt framgångsrika. Det är därför en självklarhet för oss att vi tar vårt ansvar för en god etablering av nya invånare samtidigt som vi skapar en kommun med både mångfald och tillväxt. Något som gagnar både nuvarande befolkning och kommande generationer”

Niklas Tapper, Liberalerna:

“Givetvis är det positivt att Laxå Kommun vill vara med och bidra till såväl mångkulturen som mottagandet. Liberalerna välkomnar detta om kommunen nu kan erbjuda ett skäligt boende och en framtida försörjning. I kommunens nuvarande tillstånd ser det ut att bli svårt och det blir inte bättre av den rådande pandemi.

Därför känns beslutet lite hastigt. Dels för att kommunen i sin budget 2020 - 2022 såväl bedömer att ekonomin går in i en mild lågkonjuktur som medför mindre skatteinkomster och mindre statliga bidrag, såväl som att arbetslösheten kommer att öka. Min fundering är då, vad utmärker Laxå kommun med att skapa bättre möjligheter för individerna än närliggande kommuner? Varför gör man inte en mer rättvis fördelning som på sikt både skapar jobb- och boendemöjligheter i en större utsträckning?

Vi måste ha ett värdigt mottagande där individen ska ha såväl en syssla att gå till som ett hem att bo i. Vi står självklart bakom ett mottagande av nyanlända såvida det är genomtänkt och inte ett förhastat beslut, som det nu tyvärr känns som att det är.

Moderaterna saknade information

Ylva Von Scheele, Moderaterna:

“Vi från Moderaterna har inget emot att ta emot nyanlända, men vi vill att det ska ske under kontrollerade former. Hur ser ekonomin ut på sikt? Och vad blir kostnaden för skolan med mer lokaler och mer personal? Dessutom har inte detta beslutats i någon nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Beslutet verkar ha tagits av majoriteten utan politisk beredning. Vi i oppositionen har inte fått någon som helst information att detta skulle ske nu.

INFO: Moderaterna deltog dock på mötet när avtalet klubbades 2019. De yrkade också avslag när KS tillsatte referensgruppen och deltog sedan inte i arbetet.

Arne Augustsson, Centerpartiet:

“Jag tycker det är jättebra! Det finns mycket positivt att säga om invandringen i Laxå och hade Laxå inte haft den invandring vi hade kring 2015 hade kommunen inte varit där den är idag”

Vp och S eniga med plan som antogs

Jerry Karjalainen, Vänsterpartiet:

“Vänsterpartiet i Laxå är generellt positiva till mottagande av nyanlända. Vi tror att kommunen har möjlighet att ta emot fler än två som var förslag på från början. Vi har inte varit delaktiga i den här beslutsprocessen och vet inte hur de har landat i att ta emot 30 nyanlända. Men vi vet att Arbetsmarknads- och integrationsenheten i kommunen bedriver en riktigt bra verksamhet och att Laxå har byggt upp en bra organisation sedan 2015.

Vi hoppas att kommunstyret inte bara stirrar sig blinda på hur mycket större intäkterna blir vid ett större mottagande utan att man verkligen investerar pengarna i verksamheterna som blir berörda av ett större mottagande, till exempel förskola, skola och AMI-enheten.

Therese Magnusson, Socialdemokraterna:

“Laxå kommun fick tilldelning på två personer, men att kommunen sedan väljer att ta emot 30 personer följer den plan som togs fram under 2018 av en politisk styrgrupp som sträcker sig åren 2019-2022. I nuläget ser vi tuffa utmaningar inom skolan, att eleverna ska klara kunskapskraven. Socialdemokraterna och de andra oppositionspartierna vill skjuta till mer pengar till skolan för resurser behövs. Vi socialdemokrater vill också höja målet, att elever ska ha behörighet till ett yrkesprogram när de går ut grundskolan till 100 procent. Majoritetens budget är klubbad och de nöjer sig med att enbart 85 procent ska få förutsättningar att klara sig med behörighet till yrkesprogram”

Viktigt för ekonomin fastslår Rudolfsson

Bo Rudolfsson, Kristdemokraterna:

“Genom att ta emot 15-30 nyanlända varje år kan Laxå kommun upprätthålla den verksamhet som vi redan har i Arbetsmarknad och Integrationsenheten. De jobbar för både “svenskar” och nyanlända utan att vi som kommuninvånare behöver satsa så mycket. De olika bidrag på mellan 4-8 miljoner kr som vi då kan få varje år betalar denna insats. Vi “tar emot” cirka 30 individer under 2021, men därtill kommer också de som flyttar till Laxå utan organiserat mottagande.

Av de cirka 870 personer som har flyttat till Laxå under perioden 2013–2020 bor 65 procent kvar, dvs drygt 565 personer. Detta har bidragit till en positiv befolkningsutveckling och det är viktigt att vi får en bra integration så att så många som möjligt väljer att etablera sig och leva i Laxå kommun. Andelen självförsörjande nyanlända flyktingar var vid delårsbokslutet 2020-08-31 mellan 80-85 procent. Med självförsörjande menar vi att personerna arbetar eller studerar och försörjer sig via lön eller studiestöd/studielån, eller så är det självförsörjande genom föräldrapenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Rent ekonomiskt kan vi som kommun räkna med minst 25 miljoner kr/år utifrån dessa 565 personer, både utifrån de generella statsbidragen och den kommunalskatt som betalas.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-16 17:12
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.