Gå till innehåll
Laxå

Vattenmassorna har letat sig en annan väg och därmed dragit med sig massor som fått dammen att rasa. Läsarbild

Raserad damm nära Laxå

Publicerad: 8 November 2023 13:04

En damm strax norr om Laxå, vid Oxhult, har rasat. Det innebär att Laxån i princip är tom mellan Esab-området inne i Laxå och Oxhult där dammen ligger.
– Dammen ska lagas. Vi har redan material, massor. Det är lite administration som måste lösas förs, säger James Mahabir på Tiveds energi AB som äger dammen.

– Förhoppningsvis ska dammen vara helt återställd inom några veckor. Hur lång tid det tar för den att fylla upp beror ju lite på nederbörden dock, fortsätter Mahabir.

Det enda som återstår av dammen är en smal fåra med vatten i botten av botten. För fyra-fem fastighetsägare och Laxåvatten AB innebär dammraset en lite speciell utmaning. Nämligen att fastighetsägarna kan bli utan vatten om det skulle bli minusgrader under någon längre period.

– Det här är egentligen utanför Laxåvattens verksamhetsområde, de här fastighetsägarna är så kallade avtalskunder som är anslutna till vårt dricksvattennät, via en ledning som korsar Laxån.

Normalt ligger ju ledningen frostfritt och tryggt på botten av ån. Men just nu ligger den ju i fria luften, säger Richard Nilsson på Laxåvatten.

Det innebär i klartext att om det blir minusgrader innan vattennivån är återställd, ja, då måste antingen ledningen skyddas på något sätt, exempelvis med n värmekabel, eller så måste vattnet rinna konstant, för att inte frysa sönder om det blir frysgrader.

Det hela kompliceras av att fastigheterna inte är regelrätta kunder till Laxå vatten, de ligger utanför själva verksamhetsområdet. De har helt eller delvis själva betalat för ledningen, Laxå Vatten levererar egentligen bara vatten.

– Det innebär ju att vi kanske möjligen kan hjälpa till, men det får ju inte ekonomiskt, enligt kommunallagen, belasta taxekollektivet, alltså de som är kunder inom Laxå Vattens verksamhetsområde.

Dammen ska lagas

Ägaren till dammen i Oxhult, Tiveds energi AB, har kraftproduktion i anslutning till dammen.

– Vi ska absolut laga dammen, kraftproduktionen behövs.. Vi beräknar att det kommer gå åt sådär 60 ton material, massor vi redan har tillgängliga. Det är lite administrativa frågor som behöver lösas, säger James Mahabir på Tiveds energi AB.

En gissning är att företaget bland annat behöver tillstånd för vattenverksamhet för att reparera dammen. Det brukar i princip behövas för alla arbeten i vattendrag som för vatten året runt.

Det är förmodligen höga flöden beroende på riklig nederbörd som fått vattnet att leta sig fel väg förbi dammen och därmed orsakat raset.

Annons

laxa