14 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Ännu fler turer kring sophanteringen i Röfors

Turerna kring Laxå Bruks Miljöåtervinning AB:s verksamhet i Röfors fortsätter ännu en vända. Ortsborna överklagade till ännu en instans, Mark och miljödomstolen. Som dock avslog deras överklagande. De fastslog att det inte fanns laglig grund att stänga sophanteringen.

Efter att Länsstyrelsen upphävt Sydnärkes miljöförvaltnings beslut att stänga företagets verksamhet i förra veckan valde sex boende att överklaga detta beslut till Mark & Miljödomstolen. Domstolen avslog dock de boendes överklagande. Det innebär att Länsstyrelsens beslut att häva verksamhetsförbudet vid Laxå bruk gäller.

Efter mängder med olika klagomål, anmälningar, beslut och överklaganden av dem till Sydnärkes miljöförvaltning valde Sydnärkes miljönämnd, alltså den politiska styrningen av miljöförvaltningen, att stoppa verksamheten vid Laxå bruk veckan efter midsommar

Hareton Akob, ägare till företaget överklagade då detta beslut till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut ligger fast

Länsstyrelsen i sin tur ansåg att det inte förelåg tillräckligt starka lagliga skäl för att stänga verksamheten och upphävde därför miljöförvaltningens beslut i förra veckan.

Sex boende valde då omedelbart att överklaga Länsstyrelsens upphävande av verksamheten till Mark & Miljödomstolen. Den har nu avslagit öveklagandet.

I klartext innebär alla dessa turer att Laxå Bruks Miljöåtervinning AB kan fortsätta sin verksamhet tills det att Länsstyrelsen fattat beslut om huruvida verksamheten bryter mot miljöbalken, alltså lagen.

Hareton Akob sa i en tidigare intervju till Sydnärkenytt att företaget kommer genomföra flera åtgärder för att minska störningarna innan verksamheten startar igen.

Att de boende i Röfors inte vill ha företaget på plats råder knappast någon tvekan om. Att den innebär en del störningar i form av buller och damm och ett skräpigt industriområde är nog alla överens om. Frågan, som olika myndighetsinstanser nu prövar, är om det faktiskt finns laglig grund att stänga verksamheten.

I det korta perspektivet är svaret på den frågan nej. Men det innebär inte att frågan är avgjord. Ortsborna Sydnärkenytt varit i kontakt med säger att de inte accepterar sophantering i Röfors, på några villkor. Där finns ingen kompromissvilja. Det innebär nog att de rättsliga turerna kommer pågå länge. Ett slags ställningskrig. Frågan är vem som ger upp först.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-07-21 20:28
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.