Gå till innehåll
Laxå / Politik

Planerad mobilmast i
Laxå väcker protester

Publicerad: 17 June 2024 10:30

Ett telebolag, Net4mobilty vill bygga en ny, 48 meter hög mast, mitt inne i centrala Laxå, på det så kallade Midsommarberget. Masten ska ligga precis i utkanten av ett relativt nybildat naturreservat, något 30-tal meter bakom butiken Sjöbod nummer 7. Flera privatpersoner och fastighetsägare är mycket kritiska till placeringen.

Midsommarberget, där man vill bygga masten, är lite ovanligt så till vida att det är ett naturområde, grönområde, mitt inne i en tätort. En del av berget har blivit reservat. Det finns också ett slags festpaviljong för olika arrangemang och en allmän badplats.

Masten är tänkt för antenner för mobiltelefoni och datatrafik, 4G och 5G.

Sydnärkes byggförvaltning har beviljat bygglov. Flera privatpersoner och några sakägare, fastighetsägare har sedan överklagat till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har dock avslagit överklagandet. Bygglovet ligger fast.

En av sakägarna, som äger fastigheterna vid rastpunkten, hotellet är Per Jinnestrand. Han, med flera har nu överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Totalt är det 18 personer som ligger bakom överklagandet.

– Jag inser givetvis att det behövs master, antenner. Men varför just här? Här finns gott om verksamheter bostäder, naturreservatet och liknande, som inte kan flyttas, masten däremot, kan utan problem flyttas 500 meter hit eller dit.

Problem med planerad cykelväg

– Vi är flera som anser att den här masten kommer få stor miljöpåverkan. Den ligger ju intill en festplats, en badplats och ett naturreservat. Utsikten kom mer påverkas för hundratals boende. Sedan ligger ju flera verksamheter bara ett stenkast bort som kommer påverkas.  Länsstyrelsen har också  helt missat den planerade gång- och cykelvägen som ska ge en trygg väg för barn och ungdomar från två av Laxås skolor, säger Per Jinnestrand. 

Enligt Jinnestrand är placeringen av gång- och cykelvägen den enda rimliga, dels på grund av övrig trafik, dels på grund av naturreservatet.

– Den kommer heller inte få ligga för nära masten, då det finns regler för sådant, risk för nedfall av is exempelvis. Det är ju bara något 30-tal meter vi tar om, så byggs masten finns inte plats för cykelvägen, fortsätter han

Måste flytta från vattentornet

Bakgrunden till masten, eller tornet som den kallas i laglig mening är att man inte längre kan ha antenner på Vattentornet, som står i andra änden på samma område. Antennerna skadar fasaden å vattentornet när det blåser. Man menar då att just den här platsen vore en bra ersättning.

– Men det kommer få stor påverkan. Det är en hög plats redan, med ganska låg skog. Masten kommer påverka enormt.

Han fortsätter.

– Laxås högsta hus, ”höghuset” i folkmun är som jämförelse 20 meter högt. Vattentornet, som också står på Midsommarberget, är cirka 30 meter högt. Den här masten blir alltså nästan 20 meter högre.

Jinnestrand menar att det finns gott om alternativa placeringar för masten, i närområdet.

– Vi har inte så ont om plats i Laxå att vi måste bygga intill vårt naturreservat.

En annan läsare som vill vara anonym, menar att de gestaltningsbilder som finns med i bygglovsansökan är tagna från vinklar där man inte ser vilken påverkan masten kommer få. 

– Länsstyrelsen verkar ju heller inte alls tagit hänsyn till  att det här är precis intill ett reservat, en badplats och vår festplats, ett område där många promenerar, säger läsaren som alltså vill vara anonym.

Stort allmänintresse

Om man läser Sydnärkes miljöförvaltnings beslut och Länsstyrelses beslut av avslå överklagan så handlar det i princip om strikt lagtolkning. Man motiverar också beslutet med att masten har stort samhällsintresse, stort gemensamt intresse för kommuninvånarna. Men konstaterar dock att masten skulle utgöra en betydande avvikelse från planbestämmelserna, men att allmänintresset är så stort att det ändå motiverar bygglov.

V har sökte Länsstyrelsens handläggare för kommentarer men har så här långt inte lyckats nå någon ansvarig.

Det är allts inte Laxå kommun som avgör en sådan här fråga, utan den gemensamma, Sydnärkes byggförvaltning. Det står dock politiker fritt att uttala sig

En karta som visar olika tomter, en å till vänster, en planerad byggväg markerad med grönt och specifika mått för ett segment av området. Ett

Fotnot: Det man vill bygga i Laxå kallas för ett torn i mobiltele-sammanhang. De flesta skulle nog ändå kalla det en mast. Den består av en fackverkskonstruktion i stål. Det som gör den till ett torn är att den inte har har vajrar som stagar upp den, som mobilmaster brukar ha, utan är fristående. En mast är oftast högre, just för att den har stagande vajrar. Ett torn brukar också ha lite bredare bas.

Annons

laxa