Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
02 June 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Vill stötta samlingslokaler bättre ekonomiskt

Ytterligare en motion från Socialdemokraterna i Laxå tar upp att kommunen bör gå in och stötta de samlingslokaler, som finns inom kommunen, på ett bättre ekonomiskt sätt.

Likt motionen om socialpedagoger så är det även här Therese Magnusson, Tina Johansson och Frida Ahnér (S) som skrivit under. Deras förslag är följande:

"Samlingslokalerna i kommunen har haft stora kostnader med el och även vattenräkningar som har blivit dyrare i år. Innan var det pandemi år som tärt i kassan för samlingslokalerna i kommunen, då de inte blivit några intäkter för uthyrning. Det bidrag som samlingslokalerna får per år från kommunen täcker långt ifrån de kostnader som är och flera är i behov av mer stöd för att överleva. Samlingslokalerna drivs och sköts av ideella krafter som lägger sin tid och engagemang för att lokalerna ska finnas för folket. 

Våra samlingslokaler behövs för såväl föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. t.ex. fester och danskvällar och också tillgodose de gemenskapsbehov som finns. Det vi ser är att samlingslokalerna i kommunen behöver få ett extra tillskott i år men också att bidraget per år ses över för en höjning så samlingslokalerna kan överleva och utvecklas."

Yrkande: Att ett extra bidrag betalas ut i år (2023) till kommunens samlingslokaler. Att bidraget per år till samlingslokalerna ses över för att kunna höjas

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-05-22 13:11
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla