Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Mer pengar till äldre
och barn i Laxås budget

Bo Rudolfsson (KD) kommunstyrelsens ordförande i Laxå. Foto: Lars-Göran MånzonBo Rudolfsson (KD) kommunstyrelsens ordförande i Laxå. Foto: Lars-Göran Månzon

Kommunstyrelsen i Laxå har klubbat en ordentlig utökning av budgetramarna för 2023. Social- och omsorgsnämnden får knappt 10 miljoner extra och barn- och utbildningsnämnden får knappt 3 miljoner kronor extra.
– Till stor del handlar det ju om att täcka upp kostnader som redan finns. Nämnderna har inte klara sin budget på flera år, de har varit underfinansierade, menar Sara Pettersson, MP i kommunstyrelsen.

– En stor post de tio miljoner extra socialnämnden får handlar om att vi nu drar igång den åttonde och sista avdelningen på Ramundegården. När huset var klart valde vi av olika skäl att vänta med att starta den avdelningen. Det fanns helt enkelt inte så många som behövde in på boende, det gör det nu. Det kostar mellan fyra- fem miljoner kronor, säger Bo Rudolfsson, KD, kommunstyrelsens ordförande.

 

– Sedan är det precis som Sara säger, man har dragits med underskott i flera år. Vi kan inte fortsätta så. Det var dags att tillföra pengar.

Rudolfsson menar också att kommunen har ökande kostnader för familjehemsplacering av barn

– Vi har flera åtaganden som, vara i flera år, trots att familjerna i flera fall flyttat härifrån.

När det handlar om barn- och utbildningsnämnden är det även där ökande kostnader som är bakgrunden.

– Ja. Vi kommer bland annat ha tre parallella klasser i flera av årskurserna i skolan till hösten. Tidigare har vi bara haft två parallella klasser. Vi har också fler barn, totalt drygt 20, i vår särskola. Det behöver också finansieras.

 

I kronor räknat ökar social- och omsorgsnämndens budget från 144 miljoner till 154 miljoner. Barn- och utbildningsnämndens budget ökar från 101,5 miljoner till 104,5 miljoner kronor. 

Som en konsekvens av ökade kostnader för kommunen, bland annat ökande pensionskostnader, och ökade personalomkostnader har också Laxå kommun tvingats  minska sitt underskott från  2 procent till 0,5 %. Även den så kallade planeringsreserven/politiska prioriteringar halveras till 2,9 mnkr. 

År 2023 kommer att bli en utmaning gällande ekonomin, årets knappa budget är ett risktagande fortsätter Bo Rudolfsson. Vi har under de senaste åren haft en mycket god ekonomi med stora överskott, nu kommer svårare tider, kanske med besparingar. 

– Vi fortsätter jobba hårt med att få till stånd en hållbar långsiktig ekonom, avslutar Bo Rudolfsson.

Det var kommunledningen i form av KD, MP och C som föreslog utökningen av budgetramarna. Men de klubbades av en enig kommunstyrelse

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-08 14:10
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.