Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Länsstyrelsen positiva till Laxås förslag

Laxå Kommun vill att Midsommarberget, som ligger centralt i Laxå, ska bli ett naturreservat. Länsstyrelsen har nu gett sin syn och de ser positivt på förslaget.

- Laxå kommun håller på att ta fram förslag på att bilda naturreservat på Midsommarberget. Det finns just nu ett uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram handlingar för detta, vilka nu är ute på samråd. Det formella beslutet att bilda naturreservat är dock inte fattat än, skriver kommunsekreterare Anna Eriksson. 

När Länsstyrelsen tyckt till om initiativet låter det så här:

"Länsstyrelsen ser positivt på Laxå kommuns förslag till att bilda ett kommunalt naturreservat på Midsommarberget. Detta blir kommunens första egna naturreservat. Området med det centrala läget mitt i tätorten är djupt förankrat i laxåbornas medvetande och historia och har varit ett populärt och viktigt rekreationsområde för flera generationer. 

Genom reservatsbildningen säkerställer Laxå kommun att allmänheten för all framtid kan nyttja Midsommarberget som ett tillgängligt strövområde för ung som gammal. Midsommarberget som kommunalt naturreservat blir ett värdefullt bidrag för de nationella miljökvalitetsmålen. Tätortsnära naturmiljöer är en allt mer efterfrågad del av människor i tätorter. Den kan ge en frizon från trafik och stress utan att människorna måste ta sig med kommunikationsmedel ifrån tätorten och därmed öka attraktionen att bo centralt.

 Örebro län ligger på delad andraplats i landet när det gäller befolkningens närhet till skyddad natur. Medelavståndet till skyddad natur är 1,4 km i Örebro län. Genom bildande av Midsommarbergets naturreservat bidrar Laxå kommun till att minska detta avstånd ytterligare och till att göra länet mer attraktivt för personer som efterfrågar boende med god möjlighet till rekreation och nära till naturupplevelser" (ABj)

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-09-15 16:14
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.