Gå till innehåll
Laxå / Politik
En gata med en liten butik framför sig.

Det är hit Laxå kommun bland annat vill flytta bibliotek och fritids. Foto: Henrik Östensson

Kommunen planerar att köpa
fastighet vid Laxå torg
– biblioteket ska flytta in

Publicerad: 1 March 2024 10:24

Om kommunstyrelsens planer blir verklighet kommer det hända en hel del i Laxå centrum kommande år.
Kommunfastigheter kommer köpa huset som har inhyst Laxå galleria vid torget. Planen är att biblioteket ska flytta dit men att det också ska bli lite av ett allaktivitetshus, med bland annat lokaler för fritids.
I det gamla biblioteket är tanken att verksamheten Återbruket ska flytta in.

– Tanken är, trots att vi höjer våra hyreskostnader på kort sikt,  att vi inom ett par år, ska kunna spara på lokalkostnader och på köpet få ett mer levande torg och mer ändamålsenliga lokaler. Men det kräver en kedja av rockader som vi möjliggör genom att köpa huset vid torget säger Håkan Larsson (C) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser det här som start på flera lokalförändringar.

Beslutet att gå vidare och köpa huset vid torget fattades på det senaste kommunstyrelsemötet.

Flera skäl

Det finns flera skäl till köpet. Biblioteket och konsthallen behöver renoveras. Konsthallen exempelvis följer inte gällande brandskyddsregler. Fritids har hyrt in sig tillfälligt i Kulturens hus. Återbruket hyr lokaler av en privat fastighetsägare. Lokaler som inte är så ändamålsenliga.

– Vi har överhuvudtaget flera olika lokaler som är dåligt utnyttjade. Men det är liksom svårt att göra något, som det ser ut just nu. Vi behöver kunna flytta verksamheter för att kunna få till de här rockaderna och på sikt få ner hyreskostnaderna.

Byggnaden där hotellet ligger.

Här är tanken att Återbruket ska flytta in.

Kommunen hyr i dag

Huset vid torget är i dag delvis tomt. På baksidan hyr kommunen redan i dag lokaler för tvätteriet och för kommunens städavdelning.

– Det behöver ju givetvis en upprustning, ändamålsenlig inredning och så behöver det göras något åt fasaden för att göra det mer attraktivt. Det ser ju lite dystert ut i dag.

– Det har ju tidigare funnits planer på ett nybygge för de här verksamheterna, invid centralskolan. Nu blir det en annan lösning vi tror är bättre, tanken är att det här ska bli lite av ett allaktivitetshus, säger Kenneth Lantz (V) också i den styrande majoriteten i Laxå.

Håkan och Kenneth menar att kostnaderna för det hela blir lägre än om man skulle bygga nytt.

– Vi kommer också bjuda in föreningar och liknande för att de ska få säga sitt kring utformningen av lokalerna.

Hoppas på positiv torgspiral

Håkan Larsson fortsätter:

– Sedan är vi ju i den verklighet vi är i Laxå. Huset har tappat hyresgäster den senaste åren, mycket står tomt. Jag tror inte att några affärsverksamheter kommer flytta in som det ser ut just nu. Det innebär ju att fastighetsägaren som äger huset i dag inte kommer kunna hantera några stora renoveringar på sikt. På det här sättet får vi ett mer levande torg och huset blir fyllt med verksamhet. På sikt kanske det kan innebära en positiv spiral, där verksamheter flyttar in kring torget igen på lite sikt.

Opposition med på tåget

Det var en  relativt enig kommunstyrelse som fattade beslut om att köpa huset.

– Jag tror det här kommer bli väldigt bra, ett lyft, sa Therese Magnusson (S), från oppositionen.

– Vi yrkade på att vi i kommunstyrelsen ska informeras fortlöpande om hur allt det här går. Något vi fick igenom, fortsätter hon.

Det är Laxå kommunfastigheter som kommer köpa huset och renovera det. Kommunfastigheter ska betala drygt 4,8 miljoner kronor för huset. Det har en total yta på knappt 2 400 kvadratmeter.

– Kommunfastigheter kommer låna, kommunen kommer hyra. Det är givetvis lite av en risk. Vi kommer öka våra hyreskostnader med ungefär 1,5 miljoner per år.  Men på sikt kommer det som sagt, om allt går som vi vill, innebära att vi sänker lokalkostnader, fortsätter Håkan Larsson.

Om tidsplanen säger han så här:

– VI har uppdragit åt kommunchefen att säga upp hyresavtalet för de lokaler vi hyr för Återbruket i dag till halvårsskiftet 2025, men med möjlighet att förlänga. En förhoppning är med andra ord att biblioteket ska ha flyttat ut då, men det är som sagt en förhoppning.

Huset ägs i dag av bolaget Närkeborgen AB. Förutom kommunen hyr en fotvårdare, en frisör som även har massagesalong och så ett mindre företag som har kontor i byggnaderna. Även Bankomat hyr in sig i huset. Ett arv sedan det fanns en bank där. Men många lokaler står tomma. I skrivande stund är ännu inget kontrakt skrivet med kommunfastigheter.

Den styrande majoriteten i Laxå kommun består av Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Annons

laxa