Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
26 November 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Första steg mot en ny översiktsplan i Laxå

Ett somrigt Hasselforsmotiv. De mindre orterna i Laxå kommun kommer få en ökad status i den nya översiktsplan kommunen påbörjat arbetet med. ArkivbildEtt somrigt Hasselforsmotiv. De mindre orterna i Laxå kommun kommer få en ökad status i den nya översiktsplan kommunen påbörjat arbetet med. Arkivbild

Laxå kommun har tagit de första stegen mot en ny översiktsplan. Tanken är att den färdiga planen ska klubbas i december 2024. Klart är redan att kommuninvånarnas livskvalitet och och kommunens mindre orter kommer få större betydelse än i den gamla översiktsplanen.

Ett första steg är något kommunen kallar en dialogenkät. Till enkäten kommer man genom att scanna en så kallad qr-kod med sin mobilkamera. Koden finns på kommunens webbsida och distribueras även på andra sätt. Det finns speciella frågor för Laxå, Hasselfors, Finnerödja, Röfors och Sannerud om man kan klicka sig fram till. Allt är pedagogiskt och enkelt..

Bästa platsen för bostäder

Man frågar exempelvis var den bästa platsen för framtida bostadsbebyggelse finns, och berättar var villatomter finns till salu i dag, eller var det kan tänkas etableras industrier i framtiden.

– Vi har haft ett antal möten med en dialoggrupp. Sedan har vi stämt av med de lokala utvecklingsplaner som redan finns i kommunen. Enkäten är ett första steg av dialog med kommuninnevånarna. Sedan gör vi en avstämning. Nästa steg, i maj juni nästa år, blir traditionella, öppna möten, det som brukar kallas samråd, säger Hans Traav, utvecklingschef, som håller i arbetet med ny översiktsplan.

Sedan kommer det bli en utställning, som kommuninnevånarna får säga sitt om. Efter alla samråd ska allt sammanställas för att leda fram till en färdig översiktsplan 2024.

Men vad är egentligen en översiktsplan?

– Man kan säga att det är den politiska majoritetens viljeinriktning, avsiktsförklaring i hur man vill utveckla kommunen och hur mark och vatten ska användas på bäst sätt. Det är en rätt viktigt dokument, även om det inte är juridiskt bindande. När jag frågade Fredrik Idewall, Chef för Sydnärkes samhällsbyggnadsförvaltning, där Laxå ingår, kunde han berätta att man där, nästan dagligen använder sig av översiktsplanen som vägledning när beslut tas.

Den gamla översiktsplanen kom till 2015. Den skulle räcka till 2030. 

– Men det finns en bred enighet om att det var inaktuell. Ett alternativ hade varit att revidera den. Men det hade inneburit nästan lika mycket arbete och kostnader som att ta fram en ny.

Men vad i den gamla planen var inaktuellt?

– Nu är jag tjänsteman, det var politikerna som tog beslutet. Men det har hänt mycket i samhället. Klimatförändringar är en sådan faktor, liksom ett kanske mer oroligt världsläge. Det är också så att lagar och förordningar ändrats en del, fortsätter Hans Traav.

Det var det förra kommunstyret, med Bo Rudolfsson som kommunstyrelsens ordförande som fattade beslut om ny översiktsplan. Men det fanns en politisk enighet om att det behövdes en ny. 

Kan du berätta om något som kommer vara annorlunda mot den gamla översiktsplanen?

– Ja. Det kommer vara tydligt formulerat att kommuninvånarnas livskvalitet ska vara avgörande. Vi kommer också ha med att vi ska ha möjlighet till expansion, att kommunen ska kunna växa och att det förbereds för det. Däremot sätter vi inga mål i stil med att vi ska vara si och så många ett visst år.

De mindre orterna i kommunen får också en höjd status.

– Ja. I den gamla kommunen pratade man om Laxå och omgivande landsbygd. Det mindre orterna var inte riktigt prioriterade. I den nya planen kommer de jämställas på att annat sätt. Varje ort får ett eget kapitel, en egen plan.

Här är koden som leder dig till enkäten, om du scannar med telefonen Här är koden som leder dig till enkäten, om du scannar med telefonen
Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-11-22 16:02
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla