Gå till innehåll
Laxå

Titti Jansson och Bo Rudolfsson tar ett gemensamt spadtag för nya bygget. Foto: Margareta Swenson

Spadtag för ny återvinningscentral i Laxå

Publicerad: 10 March 2021 16:09

Under onsdagen togs ett första spadtag för Laxås nya återvinningscentral i Storängen. Till hösten ska det vara klart och kostnaden beräknas till 24 miljoner kronor.

Snöflingorna föll tätt under onsdagsförmiddagen när det var dags att ta det första spadtaget för den nya återvinningscentralen. I september – oktober kommer anläggningen att stå klar på Storängsområdet.

ÅVC i Mosjö stängs

På frågan varför Mosjö ÅVC upphör, svarade kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson (kd) att det nu är dags att täcka Mosjötippen efter att den har legat ”i träda” i några år.

När det arbetet ska göras kommer centralen att ligga i vägen. Dessutom är det en stor fördel om centralen ligger närmare samhället så att man kan nå den utan bil. Någon ny tipp behövs inte längre. Det mesta av avfallet återvinns.

Titti Jansson, strateg/informatör från Sydnärkes Kommunalförbund (KF), Sabrina Vale, assistent (Kf), Bo Rudolfsson, kommunalråd Laxå och Ewa-Rosa Sliwinska (S), vice ordförande i KF.

Det är Sydnärkes Kommunalförbund som ansvarar för avfallshanteringen i Askersund, Laxå, Lekeberg och Hallsberg. Och nu satsar man stort på att bygga nya återvinningscentraler i Lekeberg och Laxå. Bara satsningen i Laxå ligger på 24 miljoner kronor.

Askersunds återvinningscentral invigdes redan den 2 september 2017.

Ny väg byggs för att nå fram

Återvinningscentralen vid Storängen kommer att få en yta på cirka 1 hektar.

En bred ramp byggs av färdiga betongmoduler. Rampen kantas av contrainrar i 42 kubik för olika slags material. Vatten, el och fiber dras fram. Eftersom ingen omlastning av hushållssopor kommer ske på området kommer det inte att lukta.

En provisorisk byggväg byggs just nu

- Det kommer att bli en fräsch, luktfri och modern anläggning, intygar Titti Jansson, informatör från Sydnärkes Kommunalförbund.

Till centralen byggs även en ny asfalterad väg som kommer att gå in i området från väg 205, ungefär mitt emot Karl Hedins byggvaruhus. Man räknar med att den nya vägen påbörjas redan om någon månad.

Grönt kort ökar tillgängligheten

Centralen kommer att vara bemannad under ordinarie öppettider, men det kommer också att finnas möjlighet för privatpersoner att lämna grovsopor när det inte finns personal på området.

Det gör man genom att skaffa ett s.k. grönt kort.

Efter en kortare utbildning registreras körkortet så att det kan användas till att öppna grinden även under tider utan bemanning. Det gröna kortet kommer att gälla som passerkort på alla förbundets återvinningscentraler där passersystemet med grönt kort finns. Området kommer att kameraövervakas.

Lätt att blanda ihop

Titti Jansson klarlägger skillnaden mellan återvinningsstationer och återvinningscentraler, något som ofta brukar blandas ihop.

Återvinningstationerna finns nära dig på din hemort och är där du slänger dina förbrukade förpackningar och tidningar. De hanteras av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB med egna anställda i enlighet med det avtal om producentansvar, som vi har i Sverige.

Återvinningscentralerna däremot sköts i Sydnärke av kommunalförbundet och är främst avsedda för privatpersonernas grovsopor mm.

När bygget av ÅVC i Laxå kommer igång kommer arbetet att kunna följas på Sydnärkes Kommunalförbunds hemsida, kf.sydnarke.se, under fliken “Återvinning”

Annons

laxa