Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
19 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Delseger för folket runt Unden

Nätverket Nätverket "Vi som brinner för Unden" har blsnd annat tänt eldar runt sjön för att, som de säger, varna för fara: Foto: Henrik Östensson

Folket runt sjön Unden i Tiveden har vunnit en delseger i kampen mot planerna på att starta en koboltgruva precis söder om Unden. Bergssstaten, den myndighet som hanterar minerallagen har sagt nej till ett förlängt undersökningstillstånd för det bolag som tänkt leta kobolt i området söder om sjön.

Det var 2017 som företaget European Cobalt LTD sökte och beviljades undersökningstillstånd i området Havsmon söder om sjön Unden. Platsen ligger i Karlsborgs kommun, Västra Götalands län, precis söder om Länsgränsen. Oroade boende och kommuner runt hela sjön har sedan översköljt myndigheten med överklaganden, trots att det egentligen bara är kommunen där området ligger och sakägare, berörda markägare som formellt kan överklaga.

Ett undersökningstillstånd är första steget mot en eventuell mineralbrytning. Man kan jämföra det med en inmutning. Ett företag får rätten att undersöka om mineralerna som finns i området är ekonomiskt möjliga att utvinna. Tillståndet innebär att ingen annan får undersöka i området. Att sedan få utvinnings-tillstånd, tillstånd att bryta, är en betydligt mer komplicerad beslutsprocess, där bland annat regeringen ska säga sitt.

Sålde tillstånd

European Cobalt har sedan sålt undersökningstillståndet till ett annat företag, EUCO Resources AB.

Tillståndet går ut efter tre år. Företaget har alltså ansökt om en förlängning. Men där sa alltså myndigheten nej. Skälet: De båda bolag som, haft tillståndet har inte gjort några som helst undersökningsarbeten under tre år.

I ansökan om förlängning skriver bolaget att man haft fullt upp med undersökningsarbeten i ett annat omfattande projekt, i Slovakien, samt att Covid-19-pandemin gjort att arbetet inte kunnat slutföras i år. Man anger också ovanligt låga koboltpriser som ett skäl att det dragit ut på tiden. Låga priser har gjort att bolaget haft problem med finasiering.

Bergsmästaren som den högsta ämbetsmannen på Bergsstaten, heter Åsa Persson. Hon menar att de faktorer bolaget anger inte räcker som skäl. Hon skriver också att man aldrig inkommit med någon arbetsplan, vilket man enligt lag ska. Därför avslås begäran om förlängning.

Motstånd har gjort nytta

Anders Tivell, boende i Tiveden, på Närkesidan av sjön, är aktiv i nätverket ”Vi som brinner för Unden” är säker på att det är ortsbornas motstånd som gjort verkan.

– Det är jag säker på. Vi har överklagat, skrivit och kanske framför allt tänt våra eldar runt sjön, vårdkasar för att varna för fara. Vi ser ju vad en gruvbrytning skulle kunna göra med vattnet i sjön. En miljökatastrof som inte får ske.

Några av eldmanifestationerna runt sjön har lockat flera hundra deltagare. Motståndet mot undersökningarna får ses som utbrett bland de boende.

Motståndet har fått eko globalt.

– Ja, en finanstidning i Australien skrev att det här projektet inte var något att satsa på. Här fanns nämligen en kraftfull lokal opinion mot brytning, som skulle kunna leda till stora kostnader och problem vid en eventuell brytning, säger han.

Övertygade om att det blir ett överklagande

Tivell menar att man inte kommer slappna av trots framgången

– Nej. Vi är övertygade om att man kommer överklaga. De har ju redan lagt flera miljoner på det här projektet.

Från Bergsstaten sida bekräftar man att beslutet går att överklaga, men att det så här långt inte kommit in någon överklagan.

Havsmon som området där undersökningstillståndet funnits ligger i Karlsborgs kommun, ett stenkast från Örebro län och Laxå kommun.

– Det här är i högsta grad en fråga som engagera folk runt hela sjön. Många här, inte minst vi som arbetar med turism, är beroende av sjön och dess rena vatten, avslutar Anders Tivell.

Kobolt har blivit allt mer eftertraktat, då det bland annat används i batterier för elbilar.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-12-16 15:18
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.