Gå till innehåll
Laxå / Politik
Tre kvinnor som sitter vid ett köksbord och tittar på kameran. köket har gröna skåp och ett kylskåp i bakgrunden.

Tre tämligen arga mammor från Laxå. Tillsammans med ytterligare tre mammor kämpar de för att förändra tiderna för den allmänna förskolan i Laxå kommun. Foto: Henrik Östensson

De går till strid för
ändrade förskoletider

Publicerad: 19 April 2024 20:07

I Laxå har sex mammor gått samman för att försöka få till en förändring av hur den så kallade allmänna förskolan fungerar i kommunen. Det handlar alltså om de 15 timmar i veckan kommunen har skyldighet att erbjuda barn även till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga.
– Som det fungerar just nu känner flera av oss att det vore skönt om småbarnsåren vore över, så vi slapp krångla med det här, det är ju tragiskt, det här ska vara våra bästa tid, säger Emelie Håkman.

I Laxå kommun fungerar det så att barnen som går allmän förskola får gå på förskolorna mellan 8 och 11 varje dag. Alltså tre timmar om dagen, fem dagar i veckan. En konkret orsak till att Laxå med flera kommuner valt att göra så är att barnen då inte äter vare sig frukost eller lunch på förskolan men ändå får vara med på den pedagogiska verksamhet som finns på förmiddagarna. Att barnen inte äter på förskolan gör verksamheten billigare.

– Men det uppstår ett flertal problem för oss som har mindre barn och är föräldralediga. För det första blir det en stressig morgon om man måste förbereda ett barn för förskolan samtidigt som det mindre barnet ska ha blöjan bytt och kanske ska ammas. Något som för många mödrar kräver lite lugn och ro, säger Emelie Håkman.

Hon fortsätter

– Sedan ska man ta sig till förskolan. Alla har inte nära. När man lämnat uppstår nästa problem, vad ska man göra under tiden? Tre timmar är inte lång tid, speciellt inte om man också har ett mindre barn med sig. I princip går hela förmiddagen åt till logistik, att klä på barn, klä av barn, packa in i bilen, köra och packa ur barn ur bilen. Ofta hinner man ju i princip bara hem och vända.

Alva Karlsson inflikar:

– Ett annat problem är ju att man blir helt upplåst. Alla aktiviteter för föräldrar med små barn, som öppen förskola går ju bort, de är i princip alltid på förmiddagarna. Om man hinner gå på något sådant måste man ju gå mitt i, för att man ska hämta på förskolan.

Måltidsgemenskap viktigt

– Vi menar dessutom att en daglig måltid, i grupp, med andra barn, också har en viktig pedagogisk funktion. Att äta i grupp med flera andra barn är något annat än att äta hemma. Det fungerar så att de barn som äter  lunch på förskolan, fått sin mat uppdukad precis när vi ska hämta våra barn. Våra barn rycks bort från måltidsgemenskapen med de andra barnen, varje dag. Det är svårt för en treåring att förstå, ett slags särbehandling, säger Sofia Persson.

3 gånger 5 timmar

– Vårt förslag är att det ska finnas en valmöjlighet till. Vi skulle vilja se att barnen får gå fem timmar tre dagar i veckan istället. Exempelvis från klockan 9 till 14.00. Det skulle ge en bättre sammanhållen dag för barnen, de skulle få delta i måltidsgemenskapen, samtidigt som vi föräldrar skulle kunna få en lite bättre tillvaro med de mindre barnen och kanske kunna gå på exempelvis öppen förskola, säger Alva Karlsson.

– Jag vill också påpeka att vi inte helt vill ta bort de tider som finns i dag, det vi vill få till är att ha ett annat alternativ att välja på.

Tjejerna är överens om att man i sak inte har något emot verksamheten. Det är planeringen, tiden som är problemet.

– Pedagogerna gör ett toppenjobb. Men vi tror även de skulle kunna få en bättre tillvaro med vårt förslag.

Föräldrar väljer bort allmän förskola

– Ett problem som vi ser i det här är att många föräldrar vi varit i kontakt med tyvärr väljer bort den allmänna förskolan och väljer att ha barnen hemma, för att det inte funkar med tiderna

Tjejerna har nämligen underbyggt sin kampanj med en enkät. 57 personer har svarat.

– På frågan om de haft sina barn hemma på grund av att de anser att tiderna för den allmänna förskolan inte fungerar har 16 svarat att de valt att ha barnen hemma en hel termin på grund av tiderna. 20 svarar att barnen får vara hemma några gånger i månaden. 8 svarade att de har barnen hemma flera gånger i veckan, 4 svarar en gång i veckan medan 8 personer svarar nej på frågan. En klar majoritet väljer alltså bort allmän förskola i varierande grad för att de upplever att det inte fungerar, berättar Alva.

På frågan om man någon gång upplevt att tiderna för den allmänna förskolan inte fungerar så bra svarade 51 personer ja och åtta nej.

– Det är ju inte så bra. Vi anser ju att förskolan är viktig, även för de barn som har föräldrar hemma.

Skrev medborgarförslag

Det var Alva som först tog initiativet till att försöka få till en förändring.

– Jag skrev ett medborgarförslag som jag lämnade in i september. Förslaget fick flera att höra av sig. Det blev till sist  en grupp av sex mammor som fortsatte jobba. Vi har tillsammans barn på alla förskolor i kommunen utom den i Tived, berättar Alva.

– Sedan har vi åkt runt och pratat med alla politiker. Vi har pratat dels med ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, och med alla partier i fullmäktige.

Tjejerna har också varit i kontakt med rektorn för förskolorna i Ljusnarsbergs kommun, där man har systemet med fem timmar tre dagar i veckan.

– Där har man kunnat konstatera att i princip alla föräldrar till barn som går allmän förskola väljer det alternativet.

Beslut på måndag

På måndag tas Alvas medborgarförslag upp i barn och utbildningsnämnden. Men det kommer behandlas slutgiltigt av fullmäktige senare.

Det har också kommit en tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen som ger nämnden förslag.

– Där går man oss delvis till mötes i vad vi tycker är en lite märklig kompromiss. Man föreslår fyra timmar om dagen, fem dagar i veckan. Det är bättre, men inte vårt förstahandsval. Dessutom blir det 20 timmar i veckan istället för de obligatoriska 15 som kommunen är skyldiga att tillhandahålla. Rimligen innebär det högre kostnader.

I tjänsteskrivningen har man också räknat på vad maten för de 44 barn som är aktuella för allmän förskola just nu skulle kosta.

– Det har man fått till 1,4 miljoner per år. För oss låter det väldigt mycket. Dessutom har man då räknat på på att barnen ska äta fem dagar i veckan. Vårt förslag innebär ju bara tre måltider i veckan.

Sofia inflikar:

– Vi anser ju att det här är viktigt. Vi känner ju som sagt ibland att det här vore skönt om det var över, för att det är så pass besvärligt för oss. Det är ganska förfärligt. Alternativet är ju att våra barn får vara hemma istället, men vi tror det är ett sämre alternativ. Som sagt, det är inte en pedagogiska  verksamheten som är problemet, utan planeringen, tiderna.

Har funnits tidigare

Möjligheten att erbjuda allmän förskola 3 gånger 5 timmar i veckan har funnits tidigare i Laxå.

– Ja, dagen system infördes 2020. Innan dess kunde man välja 3 gånger fem timmar i veckan. Det var någon som la ett medborgarförslag 2012 som blev verklighet. Det finns utvärderingar som sa att det fungerade bra, hävdar Alva Karlsson.

Om allmän förskola

Den allmänna förskolan gäller alltså alla barn, även med föräldrar som av någon orsak har en förälder hemma, exempelvis för att man är föräldraledig med ett mindre barn. Den omfattar barn från tre år upp till sex. Den vanliga förskolan är ju avsedd för föräldrar som arbetar. Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunerna upp till 15 timmar i veckan. Men den följer skolterminerna. Det finns inte allmän förskola på loven. Det innebär 525 timmar om året.

Annons

laxa