Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
07 May 2021
Tipsa: 073-094 57 58

"Multekhuset" kan bli nytt bostadsområde i Kumla

"Multekhuset" ligger på Västra Drottninggatan och har tidigare haft en mängd småföretagare inhysta. Foto: Anders Björk

Det kan bli ett nytt bostadskvarter av det övergivna företagskomplexet "Multekhuset". Kumla Fastigheter ska undersöka saken. - Vi har påbörjat en förstudie om det, säger Anne-Lie Carlos Jeansson, VD hos Kumla Fastigheter.

​Det så kallade “Multekhuset” vid Västra Drottninggatan har stått helt tomt sedan 2018. USA-ägda Flextronics hade tidigare ett långt hyresavtal för byggnaden med Kumla Fastigheter, men de meddelade redan 2012 att de helt ville tömma huset på alla dåvarande hyresgäster.

Varit tomt i många år

Och hyresgästerna var många ett tag.

Som mest var det upp mot 40 företag som höll till i “Multekhuset” innan utrensningen började. Ett par av företagen lyckades hålla sig kvar kontraktstiden ut, men blev då ensamma med enorma ytor i den stora byggnaden och efter att även de lämnade, vid årsskiftet 2017/18, har “Multekhuset” gapat tomt.

En receptionsdisk finns alldeles innanför ingången som påminner om svunna tider. En receptionsdisk finns alldeles innanför ingången som påminner om svunna tider.

​Varför Flextronics valde att skicka iväg så många hyresgäster och låta huset stå, i stort sett helt tomt, i många år, och då gå miste om hyresintäkter från företagen, är oklart. Efter att deras hyresavtal med Kumla Fastigheter gick ut har inget hänt med byggnaden, även om olika förslag varit uppe på tapeten.

Tidigare entreprenörer som drev bowlinghallen i Kumla ville bygga ett stort nöjespalats där, men det blev inget av deras önskan. Det har även funnits förslag om att bygga om det till äldreboende, eller anpassa för gymnasieutbildning, men det har stannat vid bara förslag.

Arkitekt ska göra bedömning

Nu talar dock en hel del för att det kan bli bostäder där istället. Kanske rentav ett helt nytt kvarter med bostäder. Vad som talar för saken är att det denna gång är Kumla Fastigheter som själva är drivande kring idéen. Anne-Lie Carlos Jeansson är VD hos Kumla Fastigheter och får förklara hur planen ser ut.

Anne-Lie Carlos Jeansson. Anne-Lie Carlos Jeansson.

- Vid “Översiktsplan Kumla kommun 2040” pekas området kring Idrottsparken ut som en blandstad med ett koncept av bostäder, grönytor och handelslokaler. För att bättre knyta an till denna plan skulle området vid kvarteret Kajan med fördel även den kunna möjliggöras för bostadsändamål. Därav har vi påbörjat en förstudie för att utröna vilka alternativ som står till buds för området. Nästa steg är att med stöd av arkitekt ta fram visionsbilder för området som ett underlag för beslut i en eventuellt kommande planprocess.

Om det blir bostäder ska ni då bygga om eller riva och bygga helt nytt?

- Kommande utredning får avgöra om delar av nuvarande byggnad kan byggas om, alternativt rivas för nytt ändamål, fastslår Anne-Lie.

Mönsterkort har förorenat

Innan någon förstudie dras igång, som eventuellt utmynnar i nya bostäder, så måste man dock komma förbi något som i skrift benämns som en “föroreningssituation”. Vad handlar det mer konkret om?

- En del markföroreningar finns under och kring byggnaden, vilket är en rest från tidigare verksamheter och då framförallt mönsterkortstillverkningen. Att utreda och hantera markföroreningar är i sig inget ovanligt när man omvandlar industrimark till bostadsområde och hittills ser vi inget som direkt hindrar en sådan omvandling.

Byggnaden uppkom först som Kumla Fruktindustri (sedemera BOB) och har därefter tillhört Ericsson och Multek. Men nu verkar företagen gjort sitt.

- I dagsläget har vi inga hyresgäster på väg in förutom möjligen under en kortare period, säger Carlos-Jeansson som även är VD för Kumla Bostäder.

Anställda trivs väldigt bra

Kumla Fastigheter har sex personer anställda.

- Vi har genomfört en medarbetarenkät under året. Denna visar att ett genomsnitt av de fastighetsbolag som genomfört undersökningen, under samma period som vi, summerar till ett medarbetarindex om 86,6% medan Kumla Fastigheters medarbetarindex summerar till 99,7% (vilket vid mättillfället var högst i landet) vilket är mycket glädjande.

- Engagerade medarbetare skapar större förutsättningar för en framgångsrik servicekultur som i sin tur skapar än större förutsättningar för ännu nöjdare kunder, avslutar Anne-Lie Carlos Jeansson.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-04-27 12:38
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.