26 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Vill att kommunen hämtar trädgårdsavfall

Kumlingen Tobias Virolainen tycker att kommunen bör ha ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Han har skrivit ett medborgarinitiativ om saken och hoppas på ett positivt svar.

Tobias medborgarinitiativ kom in 4 september och har följande tankegång.

“Kumla har en pågående och planerad tillväxt av invånare samt bostadsområden. En stor andel av denna tillväxt består av småhus. Antalet kommuninvånare boendes i villa kan alltså på goda grunder öka, och därmed också mängden producerat trädgårdsavfall såsom gräsklipp, fallfrukt och liknande.

Såvitt undertecknad känner till finns idag endast en så kallad “ristipp” i kommunen placerad ca 15 minuters bilväg från tätorten vid kommunens avfallsanläggning i Kvarntorp. Att ta hand om, och transportera, sitt trädgårdsavfall är idag både tidsödande och belastande för klimatet då avfallet i de flesta fall måste köras i bil till Kvarntorp. Alternativt dumpas i någon skog eller gräsyta i närheten av där man bor.

Ett införande av ett avfallsabonnemang för trädgårdsavfall, i likhet med vad som finns i exempelvis Örebro kommun skulle enligt min mening vara en positiv
faktor dels för klimatet, dels för kommunens ambition att fortsätta växa och locka till sig nya kommuninvånare.

Mitt medskick till kommunen är att man bör tillse att en utredning genomförs för att utvärdera vilka kostnader införandet av ett avfallsabonnemang skulle innebära för kommunen, vilken avgift som skulle krävas för att systemet ska kunna uppnå full eller delvis kostnadstäckning samt vilka fördelar och nackdelar man kan identifiera i övrigt. Min förhoppning är att en sådan utredning kan utgöra underlag för ett positivt beslut i frågan och ett snart införande av ovan beskrivet avfallsabonnemang” (ABj)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-14 11:36
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.