Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
18 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Protesterade mot avverkning av Pokerskogen

Mårten Franzson, Maj-Britt Jonsson och George Bivall Höiseth med plakat. Foto: Anders BjörkMårten Franzson, Maj-Britt Jonsson och George Bivall Höiseth med plakat. Foto: Anders Björk

Inför måndagens kommunfullmäktige protesterade Vänsterpartiet mot avverkningen av Pokerskogen. Bakgrunden är att kommunen sålt mark till Willys, som ska etablera sig där. Vänsterpartiet vill att Kumla kommun köper tillbaka marken från Willys.

Att Willys kommer etablera sig i den norra delen av Kumla var något vi skrev om första gången 7 september. Butiken kommer att byggas i närheten av Vägtorget.

“Kommer inte bli mycket skog kvar”

Det har i många år pratats om att en affärsetablering varit på gång till platsen, som enligt detaljplanen från 1999 ska vara tillgänglig för affärsetableringar. 

Vänsterpartiet i Kumla har dock reagerat negativt över beskedet, när nu affären blivit av, och inför måndagens kommunfullmäktige genomförde representanter från partiet en protest vid ingången till Folkets Hus, där fullmäktige hålls.

Georg Bivall Höiseth motsätter sig avverkningen av Pokerskogen Georg Bivall Höiseth motsätter sig avverkningen av Pokerskogen

Vänsterpartiet hade till kommunfullmäktige skrivit en interpellation genom George Bivall Höiseth. Den vände sig till Thomas Andersson (S) som är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Då Andersson var sjuk fick dock svaret skjutas upp. 

– Vi vill säkerställa att kommunen tänker igenom exploateringen av området Pokerskogen. Det kommer inte bli så mycket skog kvar där och det är tråkigt för både djur och människor. Sen kommer trafiksituationen kraftigt förvärras av att det slås upp en till stor affär där, och det är redan illa i dagsläget. 

Gällde din interpellation exploaterande av Pokerskogen överlag, eller bara etableringen av Willys?

– Den gäller exploateringen överlag. Det har redan avverkats skog i den ena delen av Pokerskogen när kommunen sålde mark för att en ny padelhall kunde byggas. 

Vill kommunen köper tillbaka marken

Kumla kommun har redan sålt marken till Willys. Går det att göra något nu?

– Det är det som vi vill undersöka, jag vet att beslut om försäljning har tagits. Men man har faktiskt köpt tillbaks mark tidigare på platsen, så det kan gå att göra igen tänker vi. Vi vill att de boende i området ska ha nära till en skogsmiljö att röra sig i.

Att det sedan 1999 finns en detaljplan över området, och som i detaljplanen är utpekat som ett område för handel, tycker inte Bivall Höiseth är helt relevant för området idag, 22 år efter detaljplanen antogs. 

– När detaljplanen antogs fanns inte stora delar av bebyggelsen som idag är bostadsområden som Skogstorp, Smedstorp, Ryttartorpet. 

– Det fanns mer skog och åkrar då. Nu när det är alltmer byggt i området är det här bland den sista skog som finns. 

Inte märkt stöd från andra partier

Hur ser du på möjligheterna att kommunen köper tillbaka marken av Willys?

– Med tanke på att det bara är vi i Vänsterpartiet som motsätter oss det här så känner jag inte att det är sannolikt. Vi har alla fall inte märkt av att några andra partier uttryckt sympati för våra åsikter, avslutar George Bivall Höiseth.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Brorsson (S) påtalar, som tidigare nämnts, att området i detaljplanen är utpekat för handel och parkeringsplatser. Han fastslår att detaljplanen för Willys etablering är på 19 000 kvadratmeter, varav 12 000 kvadrat är själva tomten och övrig area gäller gång, cykel och bilväg. 

– Framtidens Kumla ska locka både människor och näringsliv. I takt med att Kumla växer ökar behovet av byggbar mark och det finns behov av både fler arbetsplatser och verksamheter. Med en växande befolkning kommer behovet inom bland annat handel att öka. Tillgång till verksamhetsmark är en nyckelfråga för ett lokalt näringsliv som mår bra och för nya etableringar, säger Brorsson. 

“Finns intresse för södra Kumla är vi beredda”

Men varför måste nybygge ske just i Pokerskogen?

– En noga avvägning har gjorts vid framtagandet av kommunens översiktsplan avseende vilken mark som ska bevaras/utvecklas för både natur, bostäder och verksamheter. När mark tas i anspråk riskerar olika intressen att stå mot varandra. Exempelvis intressen av att använda mark för att tillskapa nya verksamheter och intressen för att bevara skogsmark.

Brorsson påtalar även att övriga delar av Pokerskogen är i detaljplanen utpekade som “Natur” och syftar inte till att exploateras.

Vänsterpartiet har tidigare påtalat att de tycker att etableringen av Willys borde skett i södra Kumla. Hur ser Brorsson på en etablering där?

– Intresset för Vägtorget bygger på att det är mycket trafik i området med över 12 000 passerande fordon dagligen. Dessutom utökas området med över 300-400 bostäder inom kort. Möjligheten att ta sig dit med kollektivtrafiken är också god. 

– Men skulle en privat aktör visa intresse för att etablera en livsmedelsbutik i södra Kumla står vi beredda med både mark och framtagande av detaljplan för det, avslutar Andreas Brorsson.

En sång från talarstolen

Även om Vänsterpartiet och Bivall Höiseth inte fick något svar på sin interpellation i kommunfullmäktige, på grund av Thomas Anderssons sjukfrånvaro, så tog Vänsterpartiets Maj-Britt Jonsson chansen att visa sitt stöd för interpellationen genom en sång från talarstolen!

Eller visa kanske är mer rätt beskrivet. 

Det blev ett uppskattat nummer som drog ner skratt och applåder från åhörare som uppenbarligen, oavsett om de höll med om Vänsterpartiets interpellation eller inte, tyckte att Jonssons framträdande var fyndigt.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-12-14 11:29
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.