28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Färre personal har tid upplever äldre

Socialstyrelsens nationella undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019” är genomförd. I Kumla blev det i merparten av frågorna ett sämre resultat än 2018.

Den årliga undersökningen genomfördes från mitten av mars till slutet av maj i år. "Resultatet i undersökningen har för våra boenden inte alltid nått till samma resultat som 2018", står i ett pressutskick som socialförvaltningen gjort.

Upplevs att färre har tid

Tyvärr upplever man att personalen inte har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos sig. 61 procent nöjdhet där noteras 2019, jämfört med siffran 71 procent som var 2018.

81 procent känner sig trygga på våra boenden 2019, står att läsa. Ett resultat som ligger mitt emellan 2017 (75 procent) och 2018 (90 procent). Man är också sammantaget mindre nöjd med äldreboendet år 2019 jämfört med 2018.

74 procent 2019 jämfört med 80 procent under 2018.

Här kommer dock en ökning. "Personerna på våra äldreboenden tycker 2019 att de har fått plats på det äldreboende de ville bo på i hög grad". 92 procent jämfört med 83 procent 2018.

Men det anses mindre trivsamt utomhus där de bor, 71 procent 2019 jämfört med 75 procent 2018.

Är nybyggnation en orsak?

"Det sämre resultatet för Kumlas vård- och omsorgsboenden kan bero på det faktum att Kumla lever mitt i stora förändringar – evakuering av Kungsgården pågår inför start av nybyggnation av nytt boende", skrivs som en orsak.

"Vård- och omsorgsboendenas ledning tillsammans med medarbetarna kommer att jobba med att ta fram aktiviteter och åtgärder på respektive boende/enhet för att öka bland annat tryggheten bland personerna som bor i våra boenden"

Man skriver okså att, "Vi har även under 2019, bland annat, jobbat med ökad dialog och delaktighet med anhöriga, som exempelvis tagit kontakt med anhöriga i ett tidigare skede vid frågor/problem.

Fler känner sig trygga med hemtjänsten

Resultat för hemtjänsten då?

Resultaten visar att man känner sig tryggare med att bo hemma med stöd från hemtjänsten under 2019 jämfört med  2018. 88 procent svarar i år de känner sig trygga mot 82 procent ifjol.

Man svarar även att man har högre förtroende för personalen, även om skillnaden är minimal,  90 procent i år jämfört med 89 procent år 2018, svarar att de har förtroende.

Man upplever också att det är lättare att få kontakt med hemtjänstpersonalen, och här ses en ganska stor ökning. 81 procent 2019 svarade detta, att jämföra med 72 procent under 2018. 

"Fördjupa sig i resultaten"

Pressutskicket avslutas dock något bistert.

"Tyvärr visar undersökningen dock att man sammantaget är mer missnöjd med hemtjänsten 2019. 86 procent är nöjda i år jämfört med 89 procent 2018.

Så vad händer nu?

"Hemtjänstens ledning tillsammans med medarbetare kommer att jobba med att i dialog med brukarna ta reda på vad missnöjdheten beror på och utifrån det resultatet vidta åtgärder.

Verksamhetscheferna kommer tillsammans med sina enhetschefer och medarbetare i respektive hemtjänstgrupp och boende, fördjupa sig i resultaten och ta fram åtgärder" (ABj)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-09-28 11:35
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.