Gå till innehåll
Kumla

Timparkering införs vid Djupadalgatan i Kumla

Publicerad: 5 July 2024 11:12

Myndighetsnämnden i Kumla kommun har beslutat att bilar får stå vid parkeringsplatserna på Djupadalsgatan som mest fyra timmar mellan klockan 9-18 vardagar. Tidsbegränsningen gäller inte vid Djupadalsbadets parkering.

Det startade med att Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ett medborgarinitiativ om fler parkeringsplatser på Djupadalsgatan söder om Vattugatan. Initiativtagaren till medborgarinitiativet uppgav att de befintliga parkeringsplatserna inte räcker till för besökande till Kumlasjön.

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterade vid handläggning av ärendet att medborgarinitiativet berörde flera nämnders verksamhet, och hämtade därför in synpunkter från berörda parter. 

Förvaltningen konstaterade att det finns möjligheter att skapa bättre tillgång till parkeringsplatserna vid Djupadalsgatan genom åtgärder med tidsbegränsning av platserna. Detta ansvar ligger hos myndighetsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför den 19 mars att överlämna frågan om eventuell tidsbegränsning av parkeringsplatserna vid Djupadalsgatan till myndighetsnämnden för vidare hantering. Myndighetsnämnden avser nu att besluta om en tidsbegränsning för parkeringsplatserna vid Djupadalsgatan till fyra timmar alla dagar klockan 09:00-18:00.

Från när detta införs är oklart. 

Annons

kumla