Gå till innehåll
Kumla / Brott

Tidigare ägare för Sveas Bageri & Konditori dömd till fängelse

Publicerad: 3 July 2024 12:22

Den man som tidigare var ägare till Sveas Bageri & Konditori dömdes i mars till fängelse i ett år och tre månader för grovt bokföringsbrott. Domen gällde mannens inblandning i ett annat bolag än Sveas Bageri & Konditori. I förra veckan gick Sveas Bageri & Konditori i konkurs.

Mannen tog över som ägare för Sveas Bageri & Konditori under 2020. Han hade kvar ansvaret till i år, men efter domen tog mannens dotter över som ägare. Domen mot mannen kom 18 mars vid Örebro Tingsrätt. 

Saknade tillstånd från IVO

Den berör inget som har med Sveas Bageri & Konditori att göra.

Utan ett annat företag som mannen var med och drev under 2016 tillsammans med en annan man, som även han dömts till fängelse för sin inblandning. Det handlar om ett HVB-hem, beläget i Torsby kommun. 

Duon dömdes för grovt bokföringsbrott i sin drift av detta. I domen står bland annat att läsa, som åklagaren angav och ligger till grund för de fällande domarna:

“I den löpande bokföringen saknas totalt 1 281 verifikationer, däribland verifikationer för de påstådda fordringarna, då dessa endera aldrig funnits eller alternativt inte bevarats enligt bokföringslagens regler”. 

“Att bolaget, vars verksamhet enligt årsredovisningen ska vara att bedriva HVB-hem i Värmland, saknat tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva HVB-verksamhet och att IVO riktat kritik mot verksamheten då man sanningslöst påstått att man haft sådant tillstånd.”

Bokförda tillgångar ska inte funnits

IVO avslog begäran om tillstånd att bedriva HVB-verksamhet då bedömningen gjorts att företrädarna inte var lämpliga för denna typ av verksamhet, och därutöver polisanmält företrädarna för att ha bedrivit verksamheten utan tillstånd.

Brottet skulle enligt åklagaren bedömdas som grovt, bland annat beroende på att:

“Åsidosättandet av pengar avsett mycket betydande belopp och att 90 procent av bolagets bokförda tillgångar består av fordringar som rätteligen borde värderats till noll kronor och bokföringen därför är kraftigt missvisande”. 

Ägarduon menades ha begått gärningen med uppsåt.

Nekade till brott

Den tidigare ägaren för Sveas Bageri & Konditori medgav att han varit företrädare för bolaget, men förnekade att han gjort sig skyldig till de brott som åklagaren påstått. 

Tillsammans med sin kollega menade han att man haft bokföringen i pärmar i kontor i Örebro, innehållande bland annat de 1 281 verifikationer som saknas, men pärmarna ska ha försvunnit utan att någon av dem vet hur. 

De hävdade båda även att de anförtrodde en anställd verksamhetschef för HVB-hemmet att sköta det ekonomiska, och “förlitade sig på dennes duglighet”. 

Den tidigare Sveas-ägaren påtalade vid förhandlingarna att han drivit företag sedan år 1993 och att han under dessa år aldrig tidigare varit åtalad eller haft liknande bekymmer i sina rörelser. 

Fakturor skickades utan avtal

Enligt domen handlar det grova bokföringsbrottet delvis om kontakt man haft med två kommuner (Karlstad och Enköping). Båda dessa kommuner hävdar att inga avtal ingåtts för placering av ungdomar på HVB-hemmet. 

Ändå ska fakturor börjat att skickas till kommunerna, fakturor som sedan bestreds. Fakturorna och dess belopp, som var på betydande summor, togs sedan upp av bolaget i bokföring och årsredovisningen. 

Kommunerna medger båda att de haft kontakt med företrädare för bolaget, men inga avtal ingicks innan fakturorna började att skickas. Det fanns heller inga bevis att finna för att avtal ingåtts. 

Tingsrättens bedömning av det samlade materialet blev att gå på åklagarens linje om fängelse och näringsförbud. Värt att nämna att vare sig den tidigare Sveas-ägaren, eller hans kollega, fanns med i belastningsregistret sedan tidigare. 

Sveas Bageri & Konditori, med ett 70-tal anställda i bland annat Kumla och Askersund, ansökte i förra veckan om konkurs. Konkursförvaltare jobbar på att hitta någon som kan och vill ta över verksamheten.

Annons

kumla