03 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kjell tar strid för skjutvall i Viaskogen

Kjell Gustafsson tittar upp mot skjutvallen i Viaskogen och ser bara träd som ligger över den. Foto: Anders BjörkKjell Gustafsson tittar upp mot skjutvallen i Viaskogen och ser bara träd som ligger över den. Foto: Anders Björk

En stor gallring av träd har skett i Viaskogen. Men varför har man fällt massa träd över den skjutvall som finns längs spåret ifrågasätter kumlingen Kjell Gustafsson. Vallen som är en kulturlämning syns knappt längre.

Kjell Gustafsson är uppväxt på Skottvallavägen och har bott i stort sett hela sitt liv i närheten av Viaskogen. Numer bor han på Vilebacken, som även den ligger alldeles bredvid skogen, det är få som har sån koll på området som han. 

Skjutbana för soldater i drygt 50 år

Ofta promenerar han slingorna i den för kumlingar välkända och populära grönskan. Och han har där lagt märke till hur den skjutvall, som finns en dryg kilometer in i motionsspåret, alltmer försvunnit av träd som fällts över.

Men vänta nu, många av er vet säkert inte att det varit en skjutvall och nu är en kulturlämning. Så här lite historik: Från 1860-talet var det en skjutbana för ett av regementena i Sannahed. En skylt kommer inom kort placeras med texten.

"Där du nu står på stigen har du skottvallen, där man placerade måltavlorna, norr om dig. Markörgraven är det dike nedanför där de som markerade var skotten träffat tog skydd. Man sköt på flera olika avstånd, upp till 400 meter. Skjutbanan lades ner några år efter att militärerna flyttat in till Örebro 1912".

Det där lät ju bra, en ny skylt som tydliggör.

"Varför fälla träd just här?"

Men skjutvallen och dess kulle/höjd syns knappt längre.

- Jag tycker det är tragiskt. Det svar jag fått från kommunen om varför de valt att fälla massa träd över vallen är för mångfaldens skull. Men det är ju så mycket mångfald i övrigt i skogen, så varför just här över en kulturlämning, frågar sig Kjell.

Det har gallrats rejält i hela Viaskogen. Detta är Kjell positiv till.

- Det är jättebra, men skjutvallen stör jag mig på, avslutar Kjell Gustafsson.

Naturvärden trumfar kulturvärden

Matilda Hjelte är arbetsledare på Kultur & Fritidsförvaltning hos kommunen och svarar på varför man fällt massa träd just över den gamla skjutvallen?

- Det handlar om att träd bedömts som olämpliga att ha i närheten av spåret där många passerar dagligdags. Att ett träd bedöms som olämpligt kan handla om att det på ett eller annat sätt är skadat, medtaget eller dött.

Anser ni inte att denna kulturlämning ska framträda på ett tydligare sätt?

Vi har vid åtgärden försökt hålla oss till de olika viljeriktningarna i skötselplanen. I skötselplanen som antagits för naturreservatet trumfar naturvärdena kulturvärdena, fastslår Matilda Hjelte. 

Kommer träden som är fällda över kulturlämningen att ligga kvar?

De flesta träden kommer att få ligga kvar, men vi kommer försöka rensa upp lite smått för att man lättare ska kunna se skottvallen.

Gallrat mycket i hela Viaskogen

- Anledningen till att de stora träden får ligga kvar handlar dels om att de blir livsrum och föda för många arter och på så sätt bidrar till att stärka den biologiska mångfalden - men det beror också på att vi vill röra runt så lite som möjligt i marken som bedömts innehålla blyföroreningar från skjutvallstiden.

 Det har tagits ner många träd i hela Viaskogen. Vad var syftet med det och är ni klara med det arbetet?

- Syftet med gallringen var dels att göra miljön för de som nyttjar spåret säkrare men också att, i linje med skötselplanen, gynna ljus- och värmekrävande organismer. Vi är färdiga med gallringen men kommer köra bort lite mer av riset som ligger vid utegymet när det blivit torrare i marken, avslutar Matilda Hjelte.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-18 11:24
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.