Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
26 November 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Stora satsningar i Kumla
– ny skola vid Malmen

En helt ny skola vid Malmen var den kanske största nyheten i majoritetens budget för de kommande åren. Foto: Henrik ÖstenssoEn helt ny skola vid Malmen var den kanske största nyheten i majoritetens budget för de kommande åren. Foto: Henrik Östensso

Det var nöjda politiker från den politiska majoriteten i Kumla kommun som i dag presenterade en budget för nästa år. Budgeten innehåller bland annat de kanske största investeringarna någonsin i Kumlas historia. Viktigaste nyheten, det blir en helt ny skola vid Malmen, den nuvarande skolan ska rivas.

Som vanligt när man presenterar en sådan här budget handlar det om kommande år men med en långtidsplan för 2024 och 2025.

– Trots ett lite jobbigt omvärldsläge, med krig i Europa, stigande inflation och skenande energipriser ser det bra ut i vår ekonomi, det har ju varit flera år av höga överskott, 2022 är prognosen att vi kommer hamna på ett överskott på ungefär 189 miljoner, knappt nio procents överskott på en total budget på strax under 1,8 miljarder, sa Andreas Brorsson.

Överskottet består dock till stor del av vinter på markförsäljningar, även om skatteintäkterna också ökat.

Kompensation för högre kostnader

– Vi har kompenserat fullt ut för ökade kostnader på grund av inflationen, löner, pensioner etc.

Nämnderna får också mer pengar.

– Totalt tillför vi 93 miljoner kronor till nämnderna för att man ska kunna fortsätta fokusera på verksamhet utan att behöva spara på grund av ökade kostnader, säger Karin Johnsson (M).

– Det blir också en extra lönesatsning, en central pott för de grupper som släpat efter i lön, säger Annica Sjöqvist (S).

Man lägger också ytterligare 11 miljoner för flytten och invigningen av det nya äldreboendet, Kungsparken, som man ska börja flytta in i under senvåren.

En miljard i investeringar

Men det som sticker ut ordentligt i  budgeten är alltså investeringarna, totalt ungefär 1 miljard En del överförs från förra året. Men den nya idrottshallen, som redan är påbörjad var redan känd, det kommer kosta 100 miljoner, liksom en ny förskola vid Norrgården.

– Men vi satsar också på en helt ny skola vid Malmen. Den gamla skolan kommer rivas. Den nya skolan kommer byggas i två etapper, för att man ska kunna flytta lever mellan byggnaderna Skolan ska vara färdig 2025. Man har budgeterat 150 miljoner 2023 och 162 miljoner 2024. Det blir också lite renoveringar och rockader mellan Vialundsskolan och Kumlaby för att frigöra fler platser. Bland annat ska grundsärskolan flytta från Kumlaby till den nya Malmenskolan, Totalt ska det bli 400 nya skolplatser i Kumla. 

Med det nya förslaget lämnar man helt de planer som funits tidigare att renovera malmen.

– Det har visat sig att det är svårt att kostnadseffektivt bygga om och anpassa den gamla skolan efter gällande regler, inflikar Annica Sjöqvist.

Ny förskola i Idrottsparken

– Det blir också en helt ny förskola i området idrottsparken. Ett nytt LSS-boende har vi redan beslutat, men det finns tyvärr ett behov av en till. Vi har budgeterat 60 miljoner. Var det ska ligga vet vi inte riktigt än.

Utöver detta kommer bland annat satsa på utegym, först i Kumla by, sedan i Åbytorp.

Tack vara att vi haft överskott under några år kan vi nu göra de här investeringarna med ett minimum av belåning. Prognosen är att vi kommer behöva låna 200 miljoner, vilket i sammanhanget är lite.

Det höga investeringstakten kommer göra att överskotten i den kommunala budgeten minskar 2023 och 2024.

Bland annat som nämns i budgeten är en satsning på underhåll och reparation av VA-nätet i Älvesta, Sörby och Idrottparken. Det blir också mer pengar för allmänt fastighetsunderhåll. Det utlovas en prioriteringsordning i vilken kommunala fastigheter kommer renoveras.

– Vi har många hus från 1960-70-talet. De behöver repareras, underhållas, säger Karin Johnsson (M)

Pengar till Fritidsbanken

Det blir också en satsning på Fritidsbanken. Kommunen tillför 100 000 årligen för inköp av saker att låna ut.

– Fritidsbanken är en succé. Det sker ungefär 15 000 lån varje år. Det gör att vi ser ett behov att förnya och kanske kunna ge möjlighet att köpa in lite dyrare grejer, som slalomutrustningar, säger Annica Sjöqvist

Satsningen på ordningsvakter som funnits de två sista åren kommer också permanentas.

Sedan kommer det bli nya konstverk till ”Konst på hög” på Kvarntorpshögen.

– Vi lägger 300 000 och region Örebro län satsar 300 000, så totalt 600 000, avslutar Andreas Brorsson.

Jan Engman  (C) oppositionspolitiker, välkomnar förslaget på ny skola vid Malmen.

– Det är ett bra förslag, som vi lagt för flera år sedan. Det är bra att man övergett tankarna på att rot-renovera Malmen. På det här sättet blir det fler platser, en bra lösning. Att man permanentar ordningsvakter, som också var ett förslag från oppositionen, är också utmärkt.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-11-15 16:19
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla