27 November 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Snart fortsätter man bygga ut 51:an

Riksväg 51 vid Ekebykorset. Här blir det en förskjuten korsning likt den vid infarten till Pålsboda.Riksväg 51 vid Ekebykorset. Här blir det en förskjuten korsning likt den vid infarten till Pålsboda.

För snart ett år sedan invigdes den nya vägen mellan rondellen i Kvarntorp och Svennevad efter årtionden av utredningar och inställda projekt. Med resten av sträckningen, från Kvarntorp mot Almbro har det gått betydligt snabbare fram. För boende på vägen och de cirka 7 000 trafikanter som kör på vägen dagligen väntar nu några bökiga år. Byggstart nästa år.

– Vi har redan smugit igång med en del arbeten, som inte gör så mycket väsen av sig, säger projektledare, Jenny Åhlén på Trafikverket.

Vägplanen vann laga kraft i maj. Det innebär att trafikverket får ta den mark som behövs i anspråk. Men det kommer ändå ta en tag innan själva bygget går igång. Det innebär att det nu är försent att överklaga vägplanen, vägens sträckning och liknande. Det förslag som ligger blir av. Finansiering finns klar.

– Anbudet ligger ute. Vi hoppas kunna skriva kontrakt med en entreprenör i februari.

2+1-väg

Precis som sträckan söder om rondellen i Kvarntorp blir det en mötesfri 2+1 väg, med hastighetsbegränsning 100.

Med undantag av sträckningen förbi Almbro, där det blir en ny bro öster om den gamla, kommer den nya vägen att ha samma sträckning som den gamla. Det innebär att byggarbetena kommer ske med trafiken igång.

– Ja, de tillgängliga vägar, möjligheter till omdirigering som finns har undersökts. Man har kommit fram till att de inte klarar den trafikvolym den här vägen har. Entreprenören som bygger kommer därför inte kunna använda omdirigering.

Bygge med trafik

Det innebär att trafiken kommer rulla hela tiden. Det kommer bli signalvakter och trafik och perioder med trafik i bara ett körfält, där trafiken bara kommer få gå i en riktning i taget.

Vägen kommer enligt preliminära beräkningar vara klar sent hösten 2024. Exakt när själva byggena startar vet inte Jenny, men troligtvis hösten nästa år 2021.

Vid Ekeby blir det en förskjuten korsning av samma typ som den vid infarten till Pålsboda. Norr om Gällersta kyrka kommer vägen kröka av svagt åt öster. Vid Almbro kommer en ny bro byggas något hundratal meter öster om den som finns i dag. Den befintliga ska rivas.

– Den gamla vägen söder om Täljeån blir kvar som en infart till Almbro. Utöver dessa förändringar går vägen på samma plats som i dag.

Ett arbete som startat är att röja bort sly i vägområdet som en förberedelse för den arkeologiska utredning som pågår.

– Det är Länsstyrelsen om gör utredningen. Den kommer att avgöra om det kommer bli tal om några utgrävningar längs vägsträckan. Dessa kan försena byggstart, även om det givetvis är spännande om man hittar något intressant.

Infarter försvinner

Mycket av skogen, det mesta, som behövde tas ner, har redan markägare avverkat på eget initiativ.

En av syftena med den nya vägen är att bygga bort ett antal påfarter till vägen. Det är speciellt mindre vägar som försvinner. Delvis kommer de knytas ihop med mindre vägar vid sidan av vägen.

Det blir en korsning, vägövergång där vägen går in mot Björka i dag. Vid maskinfirman Agripro blir det också en avfart, korsning. Utfarten från gamla vägen, norr om Gällersta kyrka försvinner dock.

Rondellen vid Kvarntorp lämnas orörd.

Parallellt med vägen kommer det pågå arbeten med bullerskydd.

– De. kommer utföras av två olika entreprenörer. Vallar och plank utförs av samma entreprenör som bygger vägen. Byte av fönster och liknande, i folks hem, kommer göras av en annan entreprenör.

Vägen är en av de mest trafikerade Sydnärkenytts område om man undantar motorvägen och riksväg 50.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-21 16:18
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.