29 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Nuvarande kommundirektör förlänger till 2024

Under måndagskvällen, 18 maj, var det dags att avhandla månadens fullmäktige-möte i Kumla kommun. Det var en kort och beskedlig historia, endast 25 minuter långt, där det kanske mest intressanta beskedet torde vara att Daniel Jansson-Hammargren fortsätter som kommundirektör i Kumla.

Fullmäktige fanns på plats med en halverad personalstyrka i Bio Folkan. På grund av coronaviruset har man nämligen valt att kvitta antalet ledamöter, något man införde redan under aprils fullmäktige, och lokalen kändes därför ovanligt tom.

På dagordningen stod bland annat tre årsredovisningar från Samordningsförbundet Sydnärke, Scantec AB och Stiftelsen Nygårdshemmet, varav den första av dem bjöd på en muntlig genomgång av året 2019.

Trafikverket bygger ut

Noterbart är också ett upphävande av en del av Hult naturreservat. Bakgrunden till det är att Trafikverket planerar att bygga ut befintligt enkeljärnsvägsspår vid Hallsberg-Stenkumla. Det gör man för att kunna utöka kapaciteten på godsspårstråket genom Bergslagen.

Utbyggnaden påverkar Hult naturreservatet och därför har Trafikverket ansökt om upphävande av del av naturreservatet samt om dispens från reservatsföreskrifterna ”för ett tillfälligt intrång i reservatet i samband med bygget.”

Höjer kostnad

Vidare kommer en ändrad avgift för familjerådgivningen att genomföras. Det är Region Örebro län, område Välfärd och folkhälsa som skickat ett underlag för utvärdering till socialtjänsten i Kumla.

Då familjerådgivning är ett kommunalt ansvar ska avgiften för verksamheten fastställas av kommunen. Det genomröstade förslaget innebär en ny taxa om 250 kronor per familjebesök.

Förlänger som kommundirektör

Slutligen röstade fullmäktige för att förlänga kontraktet med Daniel Jansson-Hammargren, nuvarande kommundirektör i Kumla. Det innebär att Jansson-Hammargren kommer fortsätta i sin roll som kommundirektör fram till och med sista december 2024. Förslaget har förhandlats med berörda fackförbund som inte hade något att erinra.

Nästa fullmäktige i Kumla äger rum måndag 8 juni kl. 17.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-18 18:17
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.