Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
20 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Trafikverket kräver att reklamskyltar tas bort

Trafikverket har kontaktat Kumla kommun och påtalat att det sitter flertalet reklamskyltar längs vägar i kommunen, som inte bör finnas där. De har bett kommunen att se till att de tas bort.

​Det gäller inte enbart, men framförallt, längs E20 där en mängd släp och kärror står bredvid vägen med reklam på. Trafikverket meddelar att de gjort en inventering längs kommunens vägar, mellan juli - augusti 2020.

“Viktigt dessa skyltar avlägsnas”

De påtalar att det är kommunen som är tillsynsmyndighet för skyltar som är uppsatta utanför vägarna och fastslår att de själva inte har något mandat att rensa bort otillåtna skyltar utanför vägområdet.

Dock är de tydliga om att så bör göras.

“Vi anser att det är viktigt att dessa skyltar avlägsnas. Dels för att trafiksäkerheten ska kunna upprätthållas, dels för att skyltarna blir praxis vid nya ansökningar.”

Trafikverket Region Syd genomförde under åren 2017 och 2018 ett pilotprojekt för att minska otillåtna skyltar utanför vägområdet. Projektet föll ut väl hos de flesta kommuner och Trafikverket Region Öst, där Kumla ingår, genomför nu ett motsvarande projekt.

Kommunen inte utlovat platser

– Skyltar kräver i stort sett alltid någon typ av lov eller tillstånd. Detta gäller även om skylten står på hjul eller är uppsatt på en vagn eller liknande. Om reklam sätts upp inom vägområdet har Trafikverket rätt att ta bort den, svarar Tina Huhtala, som är trafikingenjör hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun.

Enligt Tina har Kumla kommun dock inte hyrt ut platser för reklam eller annan skyltning, utan det är markägare som har gjort det.

Denna inventering gjordes sommaren 2020, ser det likadant ut nu?

– Mer eller mindre. Vissa skyltar har tillkommit och andra försvunnit.

Vite väntar som sista åtgärd

Hur kommer ni att agera nu?

– I första skedet kommer vi att skicka ett brev till de aktuella markägarna där vi informerar vad som gäller för skyltning och vilka tillstånd som krävs från Trafikverket och Länsstyrelsen, skriver Tina Huhtala.

Om inte detta uppmärksammas kommer Kumla kommun arbeta vidare med de fastighetsägare, vilka fortfarande låter skyltarna vara kvar, genom telefonkontakt och möte. Som sista åtgärd, om det går så långt, kommer man att besluta om vitesföreläggande.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-05-25 12:15
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.