Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
04 March 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Personal rasar mot omorganisation

Stämningen var mycket spänd när hemtjänstens omorganisation i Kumla kommun diskuterades tidigare i veckan. Foto: Sandra WallinStämningen var mycket spänd när hemtjänstens omorganisation i Kumla kommun diskuterades tidigare i veckan. Foto: Sandra Wallin

Hemtjänsten i Kumla kommun ska genomgå en omorganisation. Nu slår personal larm om, vad de anser vara, ett alldeles för plötsligt och dåligt planerat beslut. Under tisdagen 4 februari hölls ett stormöte på Solbacka där personalen ställde socialchefen och politiker mot väggen.

Omorganisationen har varit känd hos personalen sedan ett år tillbaka men informationen har varit sparsmakad, rentav usel, anser man.

Känner sig överkörda

Anne-Christine Stenbäck är skyddsombud på Hemtjänstens hus och en av krafterna bakom mötet. Hon, och en stor del av personalen, känner sig överkörda av cheferna.

- Skyddsombuden har varit med på möten med chefer men har fått väldigt lite information. Vi har bara fått någon blänkare här och där, berättar Anne-Christine.

Hon förklarar att ledningen sagt att man skulle skynda långsamt och att personalen skulle få vara med och påverka.

- För två veckor sen fick vi reda på att omorganisationen var klar, bara så där, och att den ska börja gälla i april.

Hon menar att ledningen inte tagit hänsyn till vare sig personalens önskemål eller kontinuitet, kontaktmannaskap och patientsäkerhet. 

Personalen tycker inte kommunen tänkt på brukarnas bästa vid omorganisationen. Foto: Gundela Vogel (CC)
"Dom ljuger"

Anne-Christine och hennes kollegor är också mycket upprörda över det påstående att skyddsombuden ska ha varit djupt involverade i beslutet. Hon menar att ledningen ljuger.

-Vi har frågat om omorganisationen men inte fått några svar. Sen påstår dom att vi inte berättat sanningen för våra kollegor, förklarar Anne-Christine.

- Ingen visste hur det skulle bli. Varken vi, personal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller primärvården har blivit informerade.

Sätter ner foten

Det finns vissa i personalen som är nöjda, det medger Anne-Christine, men påpekar att majoriteten inte är det. Exempelvis har personal med höft- och ryggproblem blivit satta på att cykla.

- Cheferna har ljugit för dom på kommunhuset och sagt att 95 procent av personalen fått som dom vill, men det är snarare tvärtom, beskriver Anne-Christine.

- Nu sätter vi ner foten! Vi vill att dom gör om och gör rätt!

Stormöte med politiker

Under tisdagen hade man alltså arrangerat ett möte på Solbacka. Inbjudna var Annica Sjöquist (S, socialnämndens ordförande), Katarina Hansson (S, kommunstyrelsens ordförande), Gabriella Mueller Prabin (socialchef), samt facket och media.

På plats fanns även Ulrika Winnerfjord, verksamhetschef för hemtjänsten, i sällskap med två enhetschefer. Dessa nekades dock inträde.

- Jag och två av enhetscheferna på hemtjänsten var där för att föra en dialog med våra medarbetare. Dock blev vi nekade till att komma in då de inte ville prata med oss, säger Ulrika.

Anledningen till att de inte fick komma in var enligt personalen bristen på förtroende för cheferna och att man ville kunna prata utan filter med de inbjudna.

Stridsyxa i luften

Stämningen i lokalen var lika spänd som en fiolsträng. Stridsyxan hängde i luften.

Gabriella Muller Prabin såg ut att önska sig därifrån och verkade vara på defensiven. Hon meddelade snabbt att hon inte skulle ha möjlighet att svara på detaljfrågor.

- Det var därför vi önskade att cheferna skulle vara med, för att få svar på era frågor, menade hon.

Katarina Hansson kom direkt från sjukstugan och vred sig i plågor över en opererad fot medan Annica Sjöquist förde anteckningar så tangentbordet brann.

"Många i personalen mår väldigt psykiskt dåligt och vi har en hel del sjukskrivningar." Foto: Ulrike Mai (CC)
Brist på kommunikation

- Många är missnöjda. Det har varit mycket diskussioner och hårda ord,  inledde Anne-Christine och berättade sedan, tillsammans med personalstyrkan, om vad man ansåg ha gått fel.

Facket, med Anne-Sofie Landevåg i spetsen, delade inte den bild som målades upp. Hon höll inte med om att informationen på alla möten ska ha varit knapphändig men konstaterade att kommunikationen brustit ”något fruktansvärt.”

- Den finns inte alls, sa hon.

Vanligt förekommande?

Just bristen på tydlig kommunikation ter sig vara ett återkommande problem. Sydnärkenytt har tidigare skrivit om nattarbetarnas situation inom vård och omsorg, även där påpekades det att kommunikationen från ledningen inte alls fungerat.

Då bad de styrande om ursäkt och lovade bättring, men någon förändring verkat alltså inte ha skett ännu.

Har annan bild

Verksamhetschef Ulrika Winnerfjord delar inte personalens syn på omorganisationen och delar med sig av sina synpunkter. 

- Dagens sex hemtjänstgrupper blir istället fyra och de kommer fortsatt att bestå av våra ordinarie medarbetare inom hemtjänsten, meddelar hon.

Ulrika menar att det kommer finnas personal kvar inom alla grupper som brukarna känner igen och att man tillsammans med nya kollegor kommer se till så att brukarna får den trygghet de behöver.

- Detsamma gäller för sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Vi kommer arbeta efter samma rutiner som vid introduktionen av nya medarbetare, säger hon.

Fler elcyklar ska användas efter omorganisationen. "Hur ska det gå när det är vinter och halt? De flesta är framhjulsdrivna och bara slirar. Vi kommer köra omkull." Foto: slikviditet (CC)
Miljö en orsak

Själva omorganisationen förklarar hon beror på många olika saker. Dels ska Kumla kommun värna om miljön. Den nya områdesindelningen innebär färre bilar i centrum och att dessa ersätts med elcyklar.

- Vi såg att olika hemtjänstgrupper var på samma gata och gjorde insatser. Med en grupp på en gata kommer kontinuiteten för våra brukare att öka samt att transporterna blir mer effektiva mellan brukarna, berättar Ulrika.

Bättre arbetsmiljö

En annan orsak till omorganisationen är att förbättra arbetsmiljön för både medarbetare i grupperna och för enhetscheferna. Hemtjänstgrupperna blir mindre och personalen ska enklare kunna nå sin chef och chefen i sin tur ha möjlighet att utföra ett ”nära ledarskap.”

- Det blir en jämnare arbetsbelastning då antalet brukare och brukartimmar är mer jämnt fördelat efter omorganisationen. De nya geografiska områdena är också gjorda utefter den demografiska utvecklingen som vi ser komma, förklarar Ulrika vidare.

Gått rätt till

Tvärtemot vad personalen anser menar Ulrika att medarbetarna hela tiden fått löpande information, varit delaktiga och fört dialog under hela 2019 genom arbetsplatsträffar.

- Vi har regelbundna träffar med skyddsombuden där samtliga skyddsombud på hemtjänsten är kallade tillsammans med huvudskyddsombud och ordförande från Kommunal, förtäljer Ulrika och räknar upp fem möten då omorganisationen ska ha diskuterats.

Hon menar även att omorganisationen ska ha tagits upp och diskuterats på Lokal samverkan på Hemtjänstens hus vid fem tillfällen.

Skickade ut enkät

- I mitten av september 2019 påminde vi medarbetarna genom ett veckobrev om att enkäten gällande önskemål om områdesindelningen höll på att gå  ut. Enkäten skickades på jobbmailen den 30 september. 

I enkäten skulle medarbetarna besvara på om de önskade vara kvar i samma grupp, byta till cykelgrupp eller byta till bilgrupp senast den 15 okt.

En enkät som enligt Facket, från deras egen utsago på mötet, varit otydligt formulerad.

Personal och ledning är inte överens om huruvida omorganisationen har gått rätt till. Illustration: OpenClipart-Vectors (CC)
Inte hunnit prata

Ulrika tycker det är olyckligt att informationen gällande omorganisationen blivit offentlig innan man hunnit prata med brukarna.

- Det var, och är fortfarande, vår plan att samtliga brukare ska få ett informationsbrev skickat till sig, eller ett personligt besök eller samtal, säger Ulrika. 

Hon väljer att avsluta frågan om omorganisationen genom att konstatera att man som arbetsgivare är mån om att personalen känner delaktighet och inflytande, speciellt vid förändringar.

- Detta är en del i vår värdegrund. På denna punkt känner vi oss trygga med det arbete som gjorts då vi genom vår långsiktiga planering har säkerställt detta.

Helt skilda sidor

Det är två vitt skilda sidor som framträder när man diskuterar omorganisationen. Personalen (undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter) är förbannade och vill att man ska göra om och göra rätt; processen har inte skötts som den ska. Ledningen i sin tur framhåller att allt skett på ett rätt och riktigt sätt.

Under tisdagens mötet ställde personalen frågan till Gabriella Muller Prabin om hon kunde se till så att omorganisationen justerades enligt deras önskemål.

- Det kan jag inte lova här ikväll, blev svaret. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-02-06 14:52
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.