Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
07 December 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Pedagogerna Malin och Pauline prisade i Kumla

Malin Svensson och Pauline Platemo vid Stadshuset. Foto: Kumla kommunMalin Svensson och Pauline Platemo vid Stadshuset. Foto: Kumla kommun

Malin Svensson på Malmens skola och Pauline Platemo på Sörby förskola tilldelas Kumla kommuns pedagogiska pris för 2021.

Detta fastslår Kumla kommun via ett pressutskick under sena måndagseftermiddagen. I pressutskicket ingick även motivering.

Motivering för Pauline Platemo som tilldelas priset inom kategorin förskola och pedagogisk verksamhet.

"Pauline möter barnen i förskolan med ett lugn som skapar trygghet och studiero. Hon tänker nytt och fångar barnens intresse med stort engagemang som hon även delger vårdnadshavare tillsammans med barnen.

I undervisningen utgår hon alltid från barnens inlevelse och lyssnar in dem i projektarbetet vilket skapar nyfikenhet och breddar barnens lärande i exempelvis digitala verktyg. På ett kreativt sätt får Pauline med sig barnen utifrån deras individuella nivå så att de får förutsättningar att lära sig saker på sitt sätt.

Pauline har ett positivt bemötande som lägger grunden till att barnen vågar och ger dem en lärorik utbildning, både ute och inne. Hon tar vara på varje tillfälle för att barnen ska känna sig lyssnade på och att deras tankar är viktiga i alla sammanhang.

Pauline är en duktig förskollärare som är en god förebild för många som ser henne i verksamheten.

Motivering för Malin Svensson som tilldelas priset inom kategorin fritidshem och skola. 

Malins arbetssätt i klassrummet främjar både till trygghet i gruppen och en vilja till lärande hos eleverna. Hon inkluderar eleverna i sitt arbetssätt och ser till att alla får chansen att uttrycka sina önskemål och anpassar undervisningen därefter.

Malins förmåga att arbeta med ledning och stimulans gör att eleverna får det stöd de behöver för sitt lärande och bidrar till personlig utveckling. Malin lyckas få alla elever att tro på sig själva och har under året skapat en studiemotivation hos eleverna.

Kort och gott en föredömlig ledare och pedagog!

Fakta om Kumla kommuns pedagogiska pris

Pedagogiska priset delas ut i två kategorier varje år; Fritidshem och skola samt Förskola och pedagogisk verksamhet utifrån de här kriterierna:

  • Pristagarna har visat prov på kreativt nytänkande, arbetssätt och metoder som utvecklat barns/elevers lärande och genomfört det.
  • Pristagarna har skapat ett positivt klimat som främjar arbetsro, trygghet och lust att lära och visat resultat.

Samtliga kommuninvånare samt anställda i Kumla kommun har rätt att nominera pristagare. Priset ska gå till arbetslag eller till en enskild pedagog inom nämnd för livslångt lärandes verksamheter.

Priset består av 5 000 kronor per kategori (totalt 10 000 kr/år) som ska gå till kompetensutveckling för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget. (ABj)

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-11-01 16:53
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.