Gå till innehåll
Kumla / Kultur

"Sister" Cave kommer att finnas kvar även efter Open Art. Likaså "Pinpoint". Foto: Anders Björk

Open Art invigdes i Kumla under lördagen

Publicerad: 18 June 2022 14:31

Under lördagen blev de konstverk som är med från Open Art Örebro synliga i Kumla. På torget syns nu "Sister Cave" och vid resecentrums hissväg "Pinpoint"

Att Kumla kommun första gången medverkar i Open Art är en del av kommunens 80-års firande. Men det är definitivt inte sista gången utan man hoppas att det framöver blir en kontinuerlig medverkan. 

Konstverk blir kvar även efter

På torget står nu “Sister Cave”. Ett konstverk av Camilla Akraka som visar ett lejonhuvud i guldfärg. Det ska finnas kvar även efter att Open Art avslutats. 

Även konstverket vid resecentrums hissvägg ska finnas kvar efteråt. Detta verk, med namnet Pinpoint, är keramisk konst som är skapat av Astrid Sylwan. Det har köpts in av Kumla Fastigheter AB.

Pinpoint kommer att finnas kvar även efter Open Art

Utställningen “Expedition” av Bigert & Bergström finns placerad i Stadshuset 18 juni - 23 augusti.  Denna utställning kommer att vara öppen på vardagar och under helger kan man ta del av den genom glaspartierna från utsidan. 

Avslutningsvis så ska något som kallas “Wind of changes” skapas. Detta är en målning vid en av Kumla Bostäders fastigheter och framtaget av en grupp ungdomar tillsammans med konstnären Patrik Lindberg.

INFO: Tillsammans med OpenArt Örebro har Kumla kommun även sökt medel från Region Örebro län för att kunna finansiera aktiviteter kopplade till konst och kultur för barn och unga. Temat är ”avtryck” och runt detta tema har flera olika aktiviteter för barn och unga planerats.

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Kumla