28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Corona stoppar inte omorganisation

Corona-viruset sätter inte stopp för omorganisationen i Kumlas hemtjänst. Gundela Vogel (CC-licens)Corona-viruset sätter inte stopp för omorganisationen i Kumlas hemtjänst. Gundela Vogel (CC-licens)

Turerna kring omorganisationen i Kumlas hemtjänst fortsätter. 102 personer ur personalstyrkan har skrivit under en protestlista, lämnad till socialchef Gabriella Mueller Prabin och socialnämnden. Idag kom beskedet att omorganisationen ska fortgå - trots protester och en stigande oro inför Covid-19.

C och L lämnade in ett förslag till arbetsutskottet torsdagen 12 mars, om att pausa omorganisationen. Förslaget kom upp i nämnden under förra veckan för beslut. Där fick man inget gehör.

När Sydnärkenytt tidigare, fredagen den 6 mars, träffade skyddsombud från hemtjänsten i Kumla hade man påbörjat en protestlista. Då hade den 30 underskrifter. När man lämnade in listan till kommunen var man uppe i 102 underskrifter.

Majoriteten inte nöjda

Sydnärkenytt träffade åter skyddsombud från hemtjänsten den 13 mars.

– Majoriteten av våra arbetskamrater mår inte bra och oroar sig mycket för den här omorganisationen, sa Anne Christine Stenbäck, skyddsombud för hemtjänsten.

– Vi har ju inte tvingat folk till att skriva under listan. Vi har presenterat den och förklarat vad den står för, och om man känt igen sig i den kritik som framförs där har man skrivit under, förklarade Pierre Blanksvärd, skyddsombud.

Hemtjänsten i Kumla har runt 130 stycken arbetare. Av dem är det alltså 102 som skrivit under protestlistan.

– Återigen, vi är inte en omorganisation, vi ifrågasätter hur den ska genomföras, Det handlar ju om att det ska gå rätt tillväga, och det har det inte gjort, slog Katrin Norgren, även hon skyddsombud,  fast. 

En hård ton

Ännu en gång framfördes kritik gentemot hur cheferna agerat. Vissa i personalstyrkan vittnar om hårda ord, höjda röster och papper som ska ha kastats omkring. Att man blir talad om bakom ryggen om man luftar sitt missnöje.

–  Jag önskar mig en mjukare diskussion, säger Katrin.

– Vi måste kunna lösa det här på ett sätt som passar både personal och chefer. Jag önskar att det fanns lite mer ödmjukhet och respekt i bemötandet. En förståelse.

Skyddsombuden har lagt fram en förfrågan om att personalen ska kunna byta grupp sinsemellan men det har man från styrande håll sagt nej till.

Personal inom hemtjänsten på stormötet i februari.
Mötet blev inställt

Under måndagen 16 mars hade man kallat till möte på Solbacka. Inbjudna var, förutom personal, politiker och chefer. Mötet blev dock uppskjutet med hänvisning till Kommunals rekommendationer gällande den pågående Corona-krisen: alla utbildningar och möten ställs in. 

Om och när mötet blir av, det får man vänta och se.

Ger sin syn

Annica Sjöquist är ordförande i socialnämnden. Hon gav sin syn på stridigheterna innan C och L:s förslag togs upp i socialnämnden den 19 mars.

– Jag vill vara tydlig med att den omorganisationen som pågår inom hemtjänsten är ett beslut på tjänstepersonsnivå och är inte ett politiskt beslut, på pekar hon i ett mail.

– Kommunen är en politiskt styrd organisation, där politiken säger "vad" som ska göras och tjänstepersonerna säger "hur" det ska genomföras. Det är viktigt med tydliga roller och det leder till en ömsesidig respekt och tillit för varandra.

Leder till misstroende

När C och L går ut och vill göra en paus i omorganisationen leder det till ett misstroende mot tjänstepersonerna, menar Annica. Hon deltog själv vid stormötet den 4 februari där personalens oro lyftes.

– Mycket av de frågor som lyftes på mötet 4 februari har mötts av ansvariga tjänstepersoner och lett till olika åtgärder, exempelvis framtagande avi protokoll, systemgenomgångar och förändrade arbetsområden, påpekar hon.

– Även om vi tillfälligt skulle stoppa omorganisationen, så kommer den efter en kortare paus upptas igen och fortsätta.

En stor process

Cirka 130 medarbetare är visstidsanställda inom hemtjänsten. Det innebär att omorganisationen är en stor process som satts i rullning.

– Det är min roll som ordförande i nämnden att ha kunskap om hur verksamheterna fungerar och jag har bett socialchefen (Gabriella Muller Prabin, reds. anm.) att lämna kontinuerlig information till mig i detta ärende.

– I Kumla kommun har inte bara majoriteten politisk tid för att sätta sig in i olika frågor, det har även oppositionen och även de har all möjlighet att träffa socialchefen för att samtala om frågor som de har. Dessutom har information om omorganisationen inom hemtjänsten rapporterats på Socialnämndens sammanträden.

Hur påverkar Corona?

De senaste funderingarna gällande omorganisationen från personalens sida var huruvida det var bra att genomföra den i en pågående Covid-19 kris.

Idag kom svaret via ett pressmeddelande, signerat socialchef Gabriella Mueller Prabin och medicinsk ansvarig sjuksköterska Magdalena Johansson.

Pressmeddelandet lyder som följande:

”Vi befinner oss just nu i en annorlunda situation där vi noga följer utvecklingen av coronaviruset Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Parallellt med denna hantering arbetar vi vidare med omorganisationen inom hemtjänsten.

- Arbetet med omorganisationen har pågått under flera år nu och vi har, sedan det blev uppskjutet i höstas, arbetat mot att vi den 27 april kommer att gå över till den nya områdesindelningen. Trots rådande situation, vad gäller coronaviruset, arbetar vi vidare enligt plan, säger socialchef Gabriella Mueller Prabin.

Följer rekommendationer

Hemtjänsten i Kumla kommun besöker dagligen över 200 personer, där större delen är personer över 70 år och som därmed ingår i den riskgrupp som Folkhälsomyndigheten pekat ut i samband med coronaviruset. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och är måna om att fortsatt ge god vård och omsorg till våra äldre medborgare.

Patientsäkerheten är alltid en viktig fråga för oss. Som mottagare av våra tjänster ska man känna sig trygg med det arbete som vi utför. När det gäller omorganisationen inom hemtjänsten så har vi tittat extra noga på denna fråga och vi följer detta löpande för att se att vi fortsatt kan upprätthålla denna säkerhet.

Följer rutiner

Vid eventuell coronasmitta hos våra medarbetare eller brukare kommer vi att följa de rutiner vi har, både i nuvarande och kommande organisation. Dessa rutiner finns sedan tidigare och är alltid aktuella, som när vi har tider för influensa eller vinterkräksjuka. I dagsläget är vi extra tydliga med vad som gäller för att förhindra smittspridning och det handlar om god handhygien samt att man stannar hemma om man är sjuk och just nu även om man har lindriga symtom.

- Jag känner mig trygg med den kompetenta personal vi har och de rutiner som finns. Vi kan se att vi inte har haft något utbrott av exempelvis vinterkräksjuka på många år och det tyder på att vår personal gör ett jättebra jobb, säger Magdalena Johansson som är medicinskt ansvarig sjuksköterska inom Kumla kommun. Vår personal är väldigt uppmärksam på symtom och går snabbt in i arbete efter de rutiner som finns, fortsätter Magdalena.

Hur stor smittspridningen blir av coronaviruset Covid-19 vet vi i dagsläget inte men vid uppkomna frågor inom verksamheten sker omedelbar kontakt med Region Örebro läns smittskyddsläkare och hygiensköterska. Vi vet inte heller om eller när den i sådana fall sker vilket innebär att vi alltid måste vara väl förberedda. Något som gällde igår och som gäller även idag och imorgon, oavsett organisation.

Fortsätter som planerat

Den 27 april kommer vi som planerat att övergå i den nya organisationen inom hemtjänsten. Vi är väl medvetna om att det finns medarbetare som är oroliga inför denna förändring och det är naturligt i en sådan här situation, men många är också nöjda med att denna förändring blir till och kan också se möjligheter i detta.

I Kumla kommun är vi måna om att båda medarbetare och medborgare känner förtroende för oss och det arbete som vi gör. Därför är vi övertygade om att om vi gör detta tillsammans så bidrar vi till ett lite bättre Kumla!”

Värt att notera är att man kommenterar att ”många” är nöjda med den förändring som omorganisationen innebär. Detta trots att 102 av 130 medarbetare skrivit på en protestlista.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-23 18:09
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.