03 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Brandlarm och översiktsplan stod för dramatiken på Kumlas fullmäktige

Under måndagkvällen var det återigen dags för kommunfullmäktige i Kumla. Mest dramatik uppstod under den planerade brandövningen i början av mötet, annars var det en relativt stillsam afton på Bio Folkan, så även när den omdiskuterade översiktsplanen för Kumla 2040 ännu en gång debatterades

Kommunfullmäktiges möte var lugnt och beskedligt men när man kom till en av de första punkterna på dagordningen började plötsligt brandlarmet bröla samtidigt som lokalen fylldes av effektrök. Ledamöterna var väl förberedda och tog sig smidigt ut via nödutgångarna, till en samlingsplats utanför Folkan. Mest överraskad av övningen blev nog Sydnärkenytts reporter själv, som strömmade livesändningen med bioljud och följaktligen höll på att ramla ur stolen när larmet gick igång.

Efter övningen passade en representant från Brandförsvaret på att ställa frågor och ge synpunkter på hur bra evakueringen gått, innan mötet således fortsatte enligt vanlig ordning.

En speciell situation

Man återupptog mötet där man blivit avbruten: vid delårsrapporten. Katarina Hansson (S) konstaterade att kommunen, så väl som hela Sverige och världen, präglats av en speciell situation under de månader som gått, nämligen Corona-pandemin.

– Det har gått bättre än vad vi trodde det skulle göra med tanke på omständigheterna. Det ger oss en god grund att stå på under de kommande åren, menade Hansson och passade på att tacka tjänstepersonal och personalen ute i verksamheter som möter Kumlaborna varje dag.

Hansson konstaterade vidare att man är tacksam för överskottet man har, men påpekade att detta tyvärr inte är pengar man kan lägga ut i verksamheterna.

– Det är bara engångspengar. Anställer vi undersköterskor idag skulle vi behöva varsla dom samtidigt. Nästa år finns inte de här pengarna. Dom går tillbaka in i dom investeringar vi behöver göra för att gå Kumla att växa.

Översiktsplanen kom åter

Mest fart och fläkt fick, precis som under septembers kommunfullmäktige, översiktsplanen för Kumla 2040. Översiktsplanen har stött och blötts i flera instanser och har även väckt stor debatt bland kommunens invånare. Vid kommunfullmäktiges förra mötte gick översiktsplanen på återremiss, efter påtryckningar från oppositionen, och har nu genomgått en bearbetning.

– Nu står vi här igen och ska prata om översiktsplanen. Det här har pågått sedan 2016 och under åren har det hänt saker som påverkat planen och som gjort att vi fått titta djupare på vissa delar. Nu är det dags att landa den här översiktsplanen. Jag känner mig trygg med de svar och förtydliganden man gjort sedan dom här frågeställningarna kom upp på förra mötet, konstaterade Katarina Hansson.

Mycket av det som sades var upprepningar från förra mötet; att öka befolkningsmängden är att ta ett solidariskt ansvar, ju fler som bor i Kumla desto fler är med och bidrar till välfärdssamhället, det är inte säkert att man kommer använda varenda jordplätt som finns med i översiktsplanen, man förtätar både befintliga tätorter och möjliggör nya bostadsområden, att utreda och se över möjligheterna kommer att pågå även i nästa steg.

– Hur vi än vänder oss, hur vi än gör, så har vi rumpan bak, som uttrycket lyder. Politiker ska ha viljan och modet att ta ett beslut. Vi har planerat smart och kommer bygga i stråk, jag tror på översiktsplanen, avslutade Hansson.

Inte riktigt nöjda

Centerpartiet, med Jan Engman i spetsen, konstaterade att de förvisso var överens med det mesta i förslaget och tyckte det var positivt att man kunde se i den bearbetade planen att man tagit upp många av de synpunkter och frågor man haft innan.

– Men vi är inte riktigt nöjda ännu, kommenterade Engman och berörde återigen en av de punkter som väckt mest debatt: användandet av åkermark.

– Det är fortfarande för mycket brukningsvärd åkermark man använder i det nya förslaget. Jag tycker att man fortsättningsvis inte ska rita så stora områden utan att först bjuda in markägarna till dialog. Det är viktigt att få till en bättre dialog mellan markägarna och kommunen, så att dom inte känner sig överkörda.

Engman tog även upp Jönköpings-modellen och ville fortfarande se att den skulle antas i Kumla, samtidigt som han också påpekade att man förvisso uppdaterat textmaterialet i översiktsplanen men att de tillhörande kartorna inte justerats därefter.

“Bra som den är”

Liberalerna, med Christian Liljenhed, ansåg sig ha fått tillfredsställande svar på de frågor som bidrog till att planen gick på återremiss, och yrkade bifall till kommunstyrelsens liggande förslag, så gjorde även Vänsterpartiet.

Även Kristdemokraterna var nöjda i stort, men yrkade bifall till Centerns tilläggsförslag. Miljöpartiet hade ett eget tilläggsförslag, i samma skepnad som septembers förslag, vilket Carina Riberg presenterade i talarstolen. Sverigedemokraterna konstaterade att, vad de anser vara, ett grundproblem stod kvar.

– Vi står fast vid att man för en alldeles för positiv syn på befolkningsmängden och användandet av jordbruksmark. Det är inget vi står bakom och kan ge stora konsekvenser för markägarna. Vi tycker att vi ska behålla den jordbruksmark vi har, sa Patrik Nyberg i talarstolen och yrkade bifall till Centerns tilläggsförslag.

Oskar Svärd (M) ville inte bli långrandig och hänvisade till sin längre argumentation under föregående möte.

– Vi har tittat på Jönköpings-modellen men landat i att översiktsplanen är bra som den är. Vi har också träffat LRF i ett möte om översiktsplanen och pandemins påverkan på böndernas odling och vår möjlighet till självförsörjning, sa Svärd och menade att mötet förde mycket gott med sig i återremissen.

Vad blev då utslaget? Jo, bifall till kommunstyrelsens liggande förslag. Översiktsplanen Kumla 2040 rullar vidare.

Få koll

Den som vill läsa kallelse och protokoll, med tillhörande bilagor, kan göra det HÄR.

Kommunfullmäktiges nästa möte äger rum måndag 16 november och börjar redan kl. 13. Då är det budgetdebatt som står på menyn.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-19 21:00
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.