04 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Översiktsplan klubbas i augusti

I slutet av augusti eller början av augusti ska den nya översiktsplanen ÖP 40 klubbas i Kumla kommun. Sydnärkenytt kan redan nu avslöja en del förändringar i planen.

Den nya översiktsplanen har kantats av protester och svårigheter, vilket Sydnärkenytt skrivit flera artiklar om tidigare.

När det första förslaget kom ut på samråd under 2018 valde man efter protester att dra tillbaka förslaget för en ombearbetning.

I februari i år kom ett nytt förslag till översiktsplan ut på samråd. Ett par hundra personer och organisationer har valt att komma med synpunkter och invändningar mot förslaget.

Dialog om var man ska bygga

Kommunen planera att bygga en hel del bostäder. Bland annat en helt ny stadsdel i området på Sånnerstaåsen, öster om Kumla, där man vill bygga på åkermark. Det ska bli bostäder i vad man kallar blandstad, alltså både flerbostadshus och villor.

Men istället för att precisera var husen, bostäderna ska byggas, eller ha volymmål, som fanns i förslaget till översiktsplan är tanken att man nu ska föra en dialog med markägare, jordbrukare och boende. Tanken är att om det är möjligt, bygga utan att behöva göra det på bördig, högproduktiv åkermark, mot jordbrukares vilja.

Länsstyrelser mer restriktiva

Ett skäl till att man valt den vägen är att Länsstyrelserna börjar bli allt mer restriktiva till att låta kommuner bygga på åkermark. flera kommuner som velat bygga bostäder på åkermark har stoppats.

Det så kallade verksamhetsområdet, för industrier, företag, logistik och liknande som ritats in i Byrstatorp, nära motorvägen och motorvägsavfarten, är nu struket ur översiktsplanen.

Översiktsplanen ska gälla till 2040. Då hoppas Kumla kommun att man ska ha 28 000 invånare. En rejäl tillväxt med andra ord. Översiktsplanen är ett slags avsiktsdokument, planeringsdokument som inte är juridiskt bindande. Det är först när planen, eller oftast delar av planen, omvandlas till detaljplan den blir bindande.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-06-15 12:00
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.