21 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Nattpersonal får ursäkt - för dålig info

Nattarbetarna inom vård och omsorgen i Kumla kommun är fortfarande oroade över försämrade arbetstider. Foto: Gundela Vogel (CC)Nattarbetarna inom vård och omsorgen i Kumla kommun är fortfarande oroade över försämrade arbetstider. Foto: Gundela Vogel (CC)

I tisdags kväll hölls ytterligare ett möte med Kumla kommuns nattarbetare inom vård och omsorg, gällande beslutet att minska deras arbetstimmar från 10 timmar till 9,5. En klar försämring enligt personalen själva. Ledningen i sin tur ber om ursäkt för dålig kommunikation.

Precis som tidigare möte, som hölls den 13 november, samlade Kommunal till träff på Kungsgården. Till skillnad från det mötet, som drog ett fyrtiotal anställda, var de medverkande i nattpersonalen betydligt färre. Runt tjugo stycken fanns på plats.

Bortfallet kan förstås bero på flera saker, men en källa uppger för Sydnärkenytt att hen, tillsammans med sina arbetskamrater, inte fått någon information om när och var uppföljningsmötet skulle äga rum. De visste helt enkelt inte om det.

Fruktar försämringar

Mötet gällde alltså beslutet att skära ner nattarbetarnas arbetstid från 10 till 9,5 timmar, en besparing på 1,1 miljoner kronor för Socialnämnden som beordrats dra åt svångremmen.

Beslutet har väckt oro och vrede hos de berörda nattarbetarna som tycker arbetssituationen blivit sämre. De fruktar att beslutet kommer att leda till bland annat fler sjukskrivningar och sämre patientsäkerhet.

Chefer på plats

Precis som föregående möte fanns Annica Sjöqvist (S, ordf. Socialnämnden), Margareta Engman (M, vice ordf. Socialnämnden) och Frank Hartwig (verksamhetschef, LSS) på plats.

Denna gång fick de även sällskap av Gabriella Mueller Prabin (social chef i Kumla kommun) samt de båda verksamhetscheferna Lotta Gerdsdorff och Ulrika Winnerfjord.

Gabriella Muller Prabin inledde med ett bildspel och en förklaring till vad som förorsakat beslutet innan det var dags för personalen att återigen ställa sina frågor.

Bad om ursäkt

Något som socialchefen och verksamhetscheferna gjorde gällande ganska snabbt var att de önskade be om ursäkt för hur kommunikationen skötts mellan styrning, ledning och personal. Med andra ord: de tog på sig ansvaret och medgav att dialogen inte varit bra.

– Vi kan bara be om ursäkt och ta med oss det här i framtiden. Kommunikationen har brustit, sa Gabriella Mueller Prabin. 

Verksamhetschefen Lotta Gerdsdorff kommenterade att det uppstått kommunikationsproblem mellan styrning och ledning och att det är något man redan börjat arbeta på för att förbättra.

– Vi ser att vi behöver vara tydligare där och har redan vidtagit en del åtgärder, menade Lotta.

Skilda uppgifter

Här pratade man om att det faktum att de olika enheterna, och dess olika chefer, har tolkat beslutet på olika vis. Nattarbetarna har uppgett att de fått skilda uppgifter om hur beslutet ska hanteras och att vissa chefer motsäger varandra. Det verkar helt enkelt saknas en gemensam plan.

– Det borde vara samma plan för alla arbetsplatser, så det inte blir så här rörigt, kommenterade en av nattarbetarna.

I övrigt utlovade man fler APT-möten (arbetsplatsmöten) för nattpersonalen för att kunna följa upp hur allt fungerar och ge de anställda en chans att påpeka problem och hitta lösningar. 

Som Annica Sjöqvist påpekade under kommunfullmäktiges sammanträde tidigare i november blir det även en uppföljning och utvärdering av beslutet i början på nästa år. 

Farhågor består

Styrningen hade inga problem med att förklara vad som ligger till grund för beslutet och man sade sig även ta till sig personalens funderingar och tips in i framtiden, men personalens farhågor fanns fortfarande kvar efter mötet.

– Jag fattar inte hur vi ska orka. Vi jobbar redan natt på natt och så ska man klämma in fler tillfällen på grund av den här ”slasktiden.” Jag fattar verkligen inte, sa en anställd.

Beslutet är taget och ska fortfarande genomföras. Vad konsekvenserna blir av det vet man ännu inte, men nattarbetarna är säkra på att det inte är några positiva sådana.

– Jag tycker redan att man börjar märka av sjukskrivningarna. Att folk inte orkar, menade en kvinna.

Oro över patientsäkerhet

Andra anställda oroade sig fortfarande över patientsäkerheten, utöver deras egna. På somliga arbetsplatser arbetar man med patienter som har diagnosen BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens), vilket omfattar en rad olika symptom som kan vara oerhört svåra att möta.

Det kan bland annat handla om psykiatriska symptom som hallucinationer och vanföreställningar eller aggressivitet och oro. För brukare med denna diagnos är det mycket viktigt med struktur och personcentrerad vård. Helst ska man försöka ha en liten omsättning av personal, för att underlätta för både brukare och vårdare.

– Vi har ju vissa brukare där det inte handlar om huruvida jag ska bli slagen eller inte utan när jag ska bli slagen. Så vill man ta in personal som aldrig har varit där och inte vet hur rutinerna ser ut. Hur ska det gå då? undrade en anställd och fick bifall av annan personal.

Ja, hur ska det egentligen gå för nattarbetarna och deras nya arbetstider? Och de anställda på dagen som även de påverkas av beslutet? På den frågan finns ännu inget definitivt svar. Det återstår att se.

Samma ämne:
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-12-05 21:36
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.