23 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Nu förstärker vi välfärden"

Regeringens höstbudget presenteras lite steg för steg. Igår presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna en satsning på vård och äldreomsorg. Så här säger Miljöpartiet:

Ett samhälle som ger upp tanken på att vara bra för alla, är snart inte bra för någon. Coronakrisen har påverkat många människors liv, hälsa och ekonomi. Under våren gjorde svensk sjukvård och omsorg enorma insatser för att rädda liv och lindra smärta. Nu är det samhällets tur att göra stora insatser för att säkra att alla invånare har tillgång till en god vård och omsorg och att personalen i verksamheterna ges goda arbetsvillkor och fler kollegor.

Snart lägger Miljöpartiet, Socialdemokraterna, C och L fram sin budget till riksdagen. För Miljöpartiet har en av prioriteringarna varit att ge välfärden i hela Sverige de medel som behövs för att den som behöver vård och omsorg alltid ska få det. Nu tas stora och viktiga steg på den vägen. Sveriges kommuner och regioner kommer att tilldelas tio miljarder extra. Till det kommer en historisk satsning på äldreomsorgen och pengar till regionerna för att kunna arbeta av de köer som uppstod under coronapandemin.

Sveriges äldre förtjänar en trygg ålderdom. Ingen ska behöva oroa sig för hur mormor har det på äldreboendet eller om din förälder får den hjälp han behöver av hemtjänsten. Personalen i omsorgen måste få bättre arbetsvillkor. Under coronapandemin har hela Sverige sett hur betydelsefullt arbetet inom vården och omsorgen är. Nu är det dags att tacka de som arbetar i den med mer än applåder. Genom satsningarna i budgeten ser vi till att personalen i äldreomsorgen får bättre förutsättningar att både ge en god och trygg ålderdom samt fler kollegor och bättre arbetsvillkor.

Sjukvården har också gjort ovärderliga insatser under pandemin. I rekordfart ställdes sjukhus om och genom stora ansträngningar kunde det växande antalet svårt coronasjuka tas emot och ges en god vård. Det arbete som gjordes av vårdpersonal i hela landet räddade många liv och visade på sjukvårdens goda förmåga att snabbt anpassa sig efter akuta behov. Det har dock inneburit att mycket planerad vård har fått skjutas på framtiden. När vården behöver hantera det ökade vårdbehovet krävs mer resurser för att människor inte ska komma i kläm. Med satsningarna i regeringens höstbudget finns nu pengar för det.

Precis som Sverige står kommunerna och Regionen för nya utmaningar och som har kommit i pandemins spår. En av våra viktigaste uppgifter nu är att säkra välfärden för alla som bor här. Kumla kommun kommer att få nästan 12 miljoner och Laxå 4,7 miljoner kronor till vår kommunala äldreomsorg. Region Örebro län får 118 miljoner kronor för att säkra tillgången till vård. Utöver de extra statsbidrag som delades ut under den akuta fasen.

Det här är pengar som kommer att göra skillnad. För mormor och pappa, för undersköterskan på äldreboendet och för den som nu väntar på en uppskjuten operation. Välfärden ska finnas när du behöver den.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-08 16:42
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.