28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Elever stoppas trots avklarad utbildning

Mohammed Ali och Rashid Ismail har klarat utbildningen, men tillåts ändå inte att gå vidare. Foto: Anders BjörkMohammed Ali och Rashid Ismail har klarat utbildningen, men tillåts ändå inte att gå vidare. Foto: Anders Björk

För flera månader sedan blev eleverna godkända i bussförarutbildningen hos Trafikcenter. Men nu kan deras utbildning gå om intet då felaktigt inskick av resultat fått Transportstyrelsen att reagera.

Vi träffas vid torget. Den utbildning som Rashid och Mohammed och deras nio klasskamrater gick startade 28 februari och gällde alltså att utbilda sig till busschaufför ute hos Trafikcenter i Kvarntorp. 

Fått tacka nej till jobb

Rashid var en av eleverna som hade lättast att lära sig och blev tidigt klar.

- Det varierade när elever blev klara och fick sitt busskörkort. Men alla elva i klassen klarade av det och jag tog mitt körkort 17 juni, berättar Rashid.

Mohammed tog lite längre tid på sig att bli klar, men fixade körkortet till slut. Båda killarna såg fram emot att börja jobba och behovet verkar stort då båda fått jobberbjudande från bussbolag. Men de har fått tacka nej.

- Det beror på att vi inte kan få ut vårt YKB-kort (Yrkeskompetensbevis) som man måste ha för att kunna köra. Vi har alla blivit godkända i kursen på 140 timmar, men får inte beviset och kommer inte vidare, säger Rashid uppgivet.

Fel person skickade in resultat

Det låter lite märkligt att de fått körkortet, men inte YKB-beviset som man också måste ha. Orsaken är dock att Transportstyrelsen genomför en tillsyn av Kumla kommuns verksamhet.

Den brist som varit beror bland annat på att personal från Trafikcenter skickat in elevers resultat direkt till Transportstyrelsen. Så får inte ske utan inskicket måste gå via kommunen.

- Under tillsynen i våras drog Transportstyrelsen in vår rätt att rapportera in att elever gjort grundutbildningen för yrkeskompetensbevis. Vi har vid två tillfällen skickat in redovisning av förbättringsåtgärder och dokumentation av vad eleverna gjort i utbildningen, för att få möjlighet att rapportera in utbildningen.

- Till saken hör att både Trafikcenter och Vuxenutbildningen har gjort omfattande extrainsatser för att ge eleverna möjlighet att klara utbildningen och det är naturligtvis väldigt olyckligt att det dragit ut på tiden innan eleverna får möjlighet att göra provet och få möjlighet att söka jobb, svarar Rolf Östman, skolchef hos Kumla kommun.

"Grovt åsidosatt regelverken"

Transportstyrelsen svarar på följande vis om varför tillsynen startade:

"Det stämmer att Transportstyrelsen har en pågående tillsyn genom granskning av John Norlandergymnasiet och vuxenutbildningen i Kumla kommun. Vid tillsynen konstaterades att Kumla kommun grovt har åsidosatt regelverken.

Bland annat har ett stort antal elever rapporterats till Transportstyrelsen för slutförd utbildning för yrkesförarkompetens, trots att utbildning inte varit slutförd. Rapporteringarna har dessutom genomförts av en obehörig rapportör. Detta är en mycket allvarlig förseelse.

Kumla kommun har allvarligt brustit i sitt ansvar att säkerställa att eleverna har uppnått kunskaper och färdigheter som beskrivs i regelverken.

Enligt rektorn skulle ett antal elever slutföra sin utbildning i slutet av augusti – september 2019. I samband med detta skulle skolan meddela Transportstyrelsen och lämna in elevdokumentation för granskning. Transportstyrelsen skulle då prioritera tid för granskning så att eleverna inte skulle hamna i denna situation som de nu befinner sig i. Något meddelande från skolan inkom aldrig till Transportstyrelsen.

Elever kan endast rapporteras i direkt anslutning till att de avslutar sin utbildning. Kumla kommun har dock lämnat in en ansökan om undantag för kunna rapportera de elever som redan har avslutat sin utbildning. Handläggning av undantagsansökan är pågående", skriver inspektör Magnus Janzén.

Uppförstorat, anser Trafikcenter

Erik Eneman är VD på Trafikcenter och delar inte bilden som Transportstyrelsen ger. Speciellt inte om inskicket under tillsynsperioden.

- Eleverna har klarat utbildningen och vi har skickat in alla papper som önskats och i god tid dessutom under tillsynen. Men tyvärr har handläggningstiden dragit ut på tiden, det har tagit väldigt lång tid.

Erik anser att frågan blivit väldigt uppförstorad.

- Det har blivit alldeles för stora proportioner. Vi erkänner ett formellt fel som begåtts och har sett över våra rutiner och nu sker inskick från kommunen istället för från oss.

- Men det känns överdrivet byråkratiskt av Transportstyrelsen att fortsätta driva det här vidare. Vi vill komma i mål med den här frågan för elevernas skull, men är helt i händerna på myndigheten, avslutar Erik Eneman.

Hoppas få dispens 

Rashid och Mohammed berättar att flera av deras klasskamrater börjar bli desperata och oroade att deras utbildning inte ska vara nåt värd.

- Jag vet inte precis vad som händer, men det känns som att vårt ärende hamnat mellan stolarna och att alla skyller på varandra. Vi har ju tagit oss igenom den här utbildningen och inte gjort något fel, varför ska vi straffas?

Förhoppningen hos Rolf Östman är att dispens för eleverna kommer snart.

- Vi räknar med att vi får dispensen och att eleverna därmed får möjlighet att göra YKB-prov så att de kan komma vidare.

Magnus Janzén på Transportstyrelsen medger att dispens kan komma, men att det inte alls är säkert att det blir så. Och om den uteblir då?

- I så fall får eleverna gå om YKB-utbildningen och jag kan då tycka att det är rimligt att kommunen står för kostnaden. Jag har full förståelse för att elever är besvikna, men skolor måste göra rätt för sig, avslutar Magnus Janzén.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-10-06 21:52
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.