25 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Säger nej till trafikljus i korsning

En Kumlabo skrev ett medborgarförslag om att det behövdes farthinder och trafikljus på Stenevägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu gett sin syn på frågan och säger nej förslaget.

Ett medborgarförslag skickades in med önskemål om farthinder på Stenevägen samt trafikljus i korsningen Stenevägen/Sörbyvägen för att öka trafiksäkerheten. Förslagsställaren skrev att hastighetsbegränsningen inte följs på Stenevägen, samt att det är många skolbarn som använder övergångsstället i korsningen Stenevägen/Sörbyvägen.

Kommunfullmäktige uppdrog till samhällsbyggnadsnämnden att besvara medborgarförslaget:

"Trafikljus ger motsatt effekt"

"Stenevägen är en av kommunens huvudleder där det går både tung trafik och persontrafik. Korsningen Stenevägen/Sörbyvägen är en fyrvägskorsning med övergångsställen i samtliga korsningens riktningar.

Förvaltningen bedömer att det inte är aktuellt att upprätta trafikljus i korsningen Stenevägen/Sörbyvägen och att en sådan åtgärd inte skulle öka trafiksäkerheten. Trafikljus är en så kallad framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd vilket innebär att signalreglering används i de fall det är så pass mycket trafik på en sträcka att det är svårt för fotgängare att passera. 

Trafikljus gör att du som fotgängare inte har samma uppmärksamhet i trafiken som vid ett övergångställe utan trafikljus och åtgärden ger därför motsatt effekt mot vad förslaget syftar till. 

Korsningen Stenevägen/Sörbyvägen samt dess övergångsställen utgör i sig hastighetsdämpande åtgärder och gör att trafikhastigheten naturligt dämpas i anslutning till korsningen och förvaltningen bedömer inte att några andra hastighetsbegränsande åtgärder är aktuella att vidta i nuläge", heter det i utredningen som nämnden ska ta ställning till.(ABj)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-05-14 21:20
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.