Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
28 September 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Naturskolan blir kvar i Kumla, bestämt på möte

Oskar Svärd (M) är ordförande i Nämnden för livslångt lärande. Foto: PrivatOskar Svärd (M) är ordförande i Nämnden för livslångt lärande. Foto: Privat

Nämnden för livslångt lärande i Kumla kommun bestämde under tisdagen att Naturskolan kommer leva vidare i Kumla. Besparingar på flera miljoner inom skolan måste dock göras, såvida inte fullmäktige beslutar att utöka budgeten.

Att det låg förslag på att lägga ner Naturskolan i Kumla kommun skrev vi om första gången 10 juni. Reaktionerna blev heta, många visade sitt stöd för Naturskolan och dess fortsatta existens. 

Röstades igenom under tisdagen

Naturskolan ger alla elever från förskolan till årskurs 6 i Kumla kommun möjlighet att komma på besök minst en gång per läsår. De flesta klasser kommer också, vissa två gånger, till utelivet i Hällabrottet där Naturskolan finns. 

Besöken handlar främst om att lära ut kring den biologiska mångfalden, fågellivet, småkryp på land och i vatten, friluftsliv, allemansrätt, kartor och kulturhistoria. 

Naturskolan kommer dock bli kvar i Kumla. 

Detta enades Nämnden för Livslångt lärande om på tisdagens möte. Men det är ändå ett faktum att nämnden med stor sannolikhet måste hitta sätt att spara in pengar inom verksamheten. 

- Nämnd för livslångt lärande har utifrån direktiven för mål och medel en utökad budgetram med 1 procent år 2022. Samtidigt vet vi att SKR (Sveriges kommuner och regioner) bedömer att kostnaderna ökar med 1.9% 2022. Utifrån det har vi ungefär åtta miljoner att ta hem för nästa år, om inte fullmäktige beslutar att utöka budgeten för nämnden när kommunens övergripande budget fastställs för 2022 senare i år, säger nämndens ordförande Oskar Svärd (M) 

Höjda löner för lärare

Bland de ökade kostnaderna finns en lönehöjning för lärare inom kommunen. 

- Lärarna kommer få höjda löner och hur mycket avgörs i förhandlingar mellan fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter, säger Svärd. 

De förslag som nämnden valde att bifalla var dels effektivisering inom skolbiblioteksverksamheten men också effektivisering inom inackorderingsbidrag.

– Vad gäller inackorderingsbidrag handlar det om en besparing på ungefär 250 000 kr årligen och skolbiblioteksverksamheten 380 000 kr per år. Vad gäller utökning av budgeten för nämnden är en fråga som partierna sinsemellan får komma fram till och beslutet fattas sedan i kommunfullmäktige i slutet av året, avslutar Oskar Svärd. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-08-25 16:35
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.