Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
07 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Ett eko från en tid
som inte alls var bättre

Linda Karlsson på Skoindustrimuseet ligger bakom uställningen om bensolskandalenLinda Karlsson på Skoindustrimuseet ligger bakom uställningen om bensolskandalen

Årets sommarutställning på Skoindustrimuseet i Kumla avhandlar något av en dold katastrof i Kumlas och Örebros historia. Under 1940- och 50-talet dog 14 arbetare i skoindustrin av bensolförgiftning, som gav symtom som liknar leukemi, ett slags anemi.

I dag är det rätt självklart att man ska kunna jobba utan att utsätta sig själv för fara, tvingas inandas gifter, få hörseln förstörd av högt buller och liknande. Men för inte så länge sedan var det långt ifrån självklart. Att bli sjuk, skadad, eller utsliten på sitt jobb var rätt vanligt. Men bensolskandalen inom skoindustrin blev så omfattande att den blev rätt välkänd och ledde till lagförändringar.

Det hela började med andra världskriget. Fram till de stora ransoneringarna under beredskapsåren hade det lim, eller gummicement som skoindustrin använde haft bensin som lösningsmedel. Men när kriget bröt ut blev bensin ransonerad. Istället började man använda bensol, som framställs av stenkolstjära.

Ett kraftfullt lösningsmdel med en stark, stickande doft.

Bensolen användes även i rengöringsmedel för läder Bensolen användes även i rengöringsmedel för läder
Kunde ge andnöd

– Jag har pratat med ett par efterlevande till familjer där någon drabbades av bensolförgiftning. De beskrev att man kunde få andningsproblem av att inandas lösningsmedlet. Men det visades sig snart inte vara det enda problemet, säger Linda Karlsson, som satt samman utställningen.

Arbetare som kom i kontakt med bensolen fick symtom i form av kraftig trötthet, anfåddhet, utmattning. De blev bleka, svaga och började blöda återkommande från mun och näsa.

De utvecklade ett slags anemi, blodbrist, som påminner om leukemi.

Förbud 1949

– Efter hand uppmärksammades problemen av Läder- och skoindustriarbetarförbundet, som kontaktade läkare på dåvarande centrallasarettet i Örebro, som också hade uppmärksammat de sjuka arbetarna från skoindustrin. 

De lokaliserade snart problemet till gummicementen, limmet. De menade att fabrikörerna borde se till att få alla sina arbetare undersökta. Men bara en fabrikör kunde tänka sig det, Kronans skofabrik i Örebro. Det visade sig att 16 procent av arbetarna hade problem.

– Då började en process för att dels ge de sjuka arbetarna upprättelse och dels se till att de som drabbats skulle få ersättning av sjukförsäkringen, både efterlevande till döda och de med sjuka familjemedlemmar. Det var ingen självklarhet. I början anklagades till och med de sjuka för att vara kverulanter. Att det var latmasken som drabbat dem. Att symtomen var lättja.

1949 förbjöds lösningsmedlet. Men det dröjde ända fram till 1952 innan drabbade och och efterlevande till döda fick ersättning.

Men hur många dog?

– Totalt finns 14 bekräftade dödsfall. Men jag misstänker att det i själva verket var fler. Limmet förbjöds i industrin. Men långt in på 1960-talet användes bensol som lösningsmedel i lim för mattläggare.

Texttung utställning

Utställningen är ganska texttung och traditionell. Tidningsurklipp, lite skoindustrirekvisita och en massa tidningsurklipp. Men ge den en chans. Historien är intressant och rätt okänd, även om det skrevs en del i tidningar när det begav sig.

– Vi har haft det här materialet länge. Nu var det dags att visa det i en utställning, avslutar Linda Karlsson på Skoindustrimuseet.

Utställningen är traditionell med mycket text och tidningsurklipp Utställningen är traditionell med mycket text och tidningsurklipp
Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-01 15:04
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.