24 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Närmare 90 nya småhustomter på gång

Under det närmaste året kommer områdena Gröna Sörby, Ekeby och Älvesta erbjuda närmare 90 småhustomter och ytterligare ett antal tomter för radhus, kedjehus och parhus. Detta meddelar Kumla kommun via ett pressutskick under tisdagen.

Kumla kommunfullmäktige har fattat beslut om ekonomiska medel för att anlägga vägar och grönytor i dessa områden och för att färdigställa byggbara tomter.

"Om arbetet med detaljplanerna går som förväntat hoppas vi på försäljningsstart under hösten och vintern 2019 och med möjlig byggstart under våren och sommaren 2020", står att läsa i pressutskicket.

Gröna Sörby

Arbetet pågår just nu med att ta fram en detaljplan för området som kommer att exploateras i etapper. I den första etappen planeras det för cirka 40 småhustomter, närmare 30 rad- eller kedjehus samt två större tomter för flerfamiljsboende.

Älvesta, Hällabrottet

Arbete med detaljplan pågår för exploateringsområde i Älvesta. Här ska vi skapa möjligheter för cirka 30 småhustomter och ett par tomter för flerfamiljsboende.

Ekeby Prästgård

Även i Ekeby pågår arbete med detaljplan för att skapa möjligheter för byggnation av bostäder. Här planeras det för 15 småhustomter och två större tomter för flerfamiljsboende/radhus.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-06-11 12:34
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.