Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
30 May 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Miljonstöd till
dansförening får kritik

I denna lokal i korsningen Sörbyvägen och Västra Drottninggatan finns Dancemania. I denna lokal i korsningen Sörbyvägen och Västra Drottninggatan finns Dancemania.

Föreningen Dance Mania, som bedriver dansundervisning i Kumla får 750 000 i riktat stöd utslaget på tre år. L, MP, KD och C är kritiska, bland annat mot det tunna beslutsunderlaget. Andreas Brorsson (S) förklarar stödet med att föreningen betalar marknadsmässig hyra. Hyresvärden är kommunens eget fastighetsbolag, där Brorsson själv är ordförande.

Föreningen Dance mania, som inryms längst västerut i det så kallade Multekhuset i Kumla har fått en hel del stöttning från kommunen och Kumlafastigheter. Tidigare har man beviljat 332 000 hyresrabatt till den Coronadrabbade föreningen. Nu har kommunen beslutat att ge föreningen ytterligare 250 000 i årligt bidrag under tre år. Oppositionspartierna i den så kallade Fyrklövern är  kritiska. Varför har just denna förening fått så mycket pengar? 

– Vi har väl egentligen inte fått någon helt bra förklaring, eller underlag som förklarar varför just den här föreningen ska få så mycket pengar, säger Christian Liljenhed, (L) oppositionsråd. Alla partierna i den så kallade Fyrklövern, L, KD, C och MP är alla kritiska till beslutet.

Han menar att han inte vill peka ut föreningen.

Har förståelse för problem

– Jag förstår att Covid-19 inneburit stora problem för Dance Mania. Det är inget konstigt. Man har beviljats hyresrabatt, Men det gäller ju fler föreningar. Inga inomhusidrotter har ju kunnat bedriva någon träning under stora delar av pandemin. Även utomhusidrotterna har drabbats, men kanske inte lika hårt. Möjligheterna till stöd bör ju som vi i oppositionen ser det vara lika för alla föreningar. Det är kanske inte helt rimligt att ett så här stort bidrag beviljas bara en förening.

För att stötta flickors idrottande

Enligt handlingarna ska ju beslutet vara motiverat av att man vill skapa förutsättningar för fortsatt idrottande bland flickor. Se till att de kan fortsätta ha råd att träna dans i Kumla.

– Jo, det är riktigt, även om den raden var struken när beslut skulle tas. Men samma sak där. Det finns flickor i flertalet idrotter. Ska deras föreningar också kunna få bidrag i den  här storleksklassen?

Han fortsätter:

Budgetposten var upptagen som ”Ny verksamhet – fastighetsunderhåll och hyresbidrag i beslutsunderlaget.

– Just fastighetsunderhåll har vi i oppositionen velat få till länge. Men vi kunde ju inte riktigt ana att hela summan skulle gå till en enda förening

Yrkade återremiss

Carina Riberg (MP) sitter med i Kultur och fritidsnämnden:

– Det finns inget mer underlag, ingen förklaring till det här beslutet i några handlingar. Det finns flera problem. Det borde ju ligga i en förenings intresse att själva ta tag i sin ekonomi. Kanske höja medlemsavgifter, göra besparingar, hitta en billigare lokal och liknande. I den tjänsteskrivelse som gått till föreningen finns inga sådana krav.

Den enda motprestationen som föreningen avkrävs är att kommunens verksamheter ska få tillgång till lokalen inklusive den tekniska utrustningen i upp till 10 timmar måndag till torsdag fram till kl 17:30 samt fredagar och lördagar.

Vet ni om föreningen haft ekonomiska problem? Om man behöver pengarna för att rädda verksamheten?

– Det är ingen information vi fått.

I sitt yrkande till Kultur- och fritidsnämnden skriver Riberg att man också borde krävt att bidraget  bör märkas på de avgifter föreningen tar ut från de ungdomar som deltar

– Syftet med stödet ska ju vara att flickor ska ha råd att kunna fortsätta idrotta här i Kumla. Då borde kommunen villkorat det med exempelvis sänkta avgifter.

– Jag yrkade på återremiss i första hand. Men det förslaget föll. Då yrkade vi på att avslå förslaget. Men det blev det liggande förslaget som röstades igenom, att föreningen fick pengarna, säger Carina Riberg.

Över en miljon i stöd

Utöver totalt 750 000 i tre år har föreningen också, sedan tidigare, beviljats 332 000 i hyresrabatt för 2020 och 2021. Utslaget på fem år kommer alltså föreningen få 1 082 000 kronor av Kumla kommun och Kumla Fastigheter,

– Det är jättebra med stöd för flickors idrott. Vi har stor förståelse för att föreningar har haft det tufft under pandemin. Men som sagt. Det finns fler föreningar. Jag är rädd att andra föreningar kommer höra av sig för att vilja ha bidrag i den här storleksklassen, avslutar Riberg.

Har ställt in hyresbetalningar

Den bild Andreas Brorsson (S)  kommunstyrelsens ordförande ger är väl i princip att det handlar om att rädda verksamheten undan nedläggning. Föreningen har inte klarat att betala någon hyra. Det visar sig också vara så att kommunen bedriver verksamhet i de lokaler föreningen hyr.

– Anledningen till beslutet är att föreningen har drabbats hårt under pandemin och fått ställa in sina betalningar gällande hyra då verksamheten inte kunnat bedrivas. Man har inte fått in några pengar, säger Andreas Brorsson.

– Dance mania hyr sin lokal av en extern aktör alltså ingen kommunal verksamhet och betalar idag en marknadshyra för det. Om jag minns rätt  42 000 i månaden plus moms.

– Jämför man med våra andra föreningar inom idrott så hyr nästan alla tid i kommunala lokaler där de betalar en hyra på 30-50 kronor i timmen beroende på storlek av lokal.

Den externa aktören Brorson talar om är Kumla kommuns eget kommunala fastighetsbolag, Kumla fastigheter. Som alltså rabatterat hyran med 332 000 kronor på två år. Andreas Brorsson är själv ordförande i Kumla Fastigheter AB.
 

Kommunal verksamhet i lokalerna

På frågan varför just Dance Mania ska få så mycket pengar när det finns flickor även i andra föreningars verksamhet svarar Brorsson så här:

– Absolut finns det flickor i annan verksamhet och det är vi väldigt glada för. Anledningen till detta högre stöd är alltså att föreningen betalar marknadshyra för sin verksamhet. Vi vill på det här sättet skapa en bättre jämställdhet mellan olika idrotter.  Idrottande ska eller aldrig bli en klassfråga. I Kumla kommun idag finns det många olika lösningar för olika föreningar. Vi har en lösning för ridskolan i Folkatorp, Speedway med flera. 

Brorsson lyfter också fram det faktum att kommunen med bidraget får tillgång till Dance Manias lokaler. Vilket man redan har i dag. 

– Bland annat kommer socialtjänsten fortsätta bedriva sin verksamhet ”Dans för hälsan” där, samt att Kulturskolan kommer ha verksamhet i lokalerna. Min förhoppning är att fler föreningar hittar dit på dagarna. Då har nämligen inte föreningen någon större verksamhet.

42 000 i månadshyra

I ett mail skriver Annika Ström på Dance Mania så här:

– Vi har en fast hyreskostnad på drygt 42 000 kr i månaden som vi måste betala varje månad oavsett om det är verksamhet i lokalen. Vi står dessutom för övriga driftskostnader så som el, sophantering och liknande. Vi har dessutom ansvaret för att ta hand om lokalen, reparera och underhålla och liknande.

Hon skriver vidare:

 – Vi har under hela den här perioden aktivt jobbat tillsammans med Kumla kommun för att få in delar av den kommunala verksamheten så som kulturskolan och socialtjänsten i form av deras ”Dans för hälsa” i våra lokaler. Den verksamheten har inte varit marknadsmässigt prissatt för den disponerade tiden i lokalerna. Men både vi och kommunen tycker det är viktigt att ha den verksamheten här.

Aktiva innan pandemin

Dance mania hade mycket aktivitet  innan pandemin och har haft en del tävlingsframgångar. Man har kurser i en mängd olika dansstilar. Föreningen verkar ha nio aktiva dansinstruktörer, eller dansledare. Någon färsk information om föreningens styrelse har vi inte hittat. Men 2019 hette ordföranden Joakim Moberg. Både han och hustrun Maria arbetar också som dansinstruktörer. I styrelsen återfinns också Marias pappa, Dan-Åke Moberg. Tidigare kommunstyrelsens ordförande i Kumla kommun.

Samma ämne:

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-12-28 17:17
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla