Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
07 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Gemensam motion mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Kumla ligger tillsammans bakom en motion som rör kommunens arbete med våld i nära relationer. Man vill bland annat att viss personal inom förskola och skola utbildas inom området.

Motionen är gjord av Carina Riberg från Miljöpartiet och George Bivall Höiseth från Vänsterpartiet. De anser följande:

"Våld i nära relation finns i olika former och är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och som pågår mellan åren 2017–2026. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin. 

Detta är en nationell fråga men för att öka förutsättningen att upptäcka, ta hand om och förebygga problematiken som ofta är dold, behövs kunskap, förståelse, samsyn och samverkan. Kommunerna måste vara på tå och göra det som krävs på lokalnivå för att kunna upptäcka och göra skillnad för den enskilde. Vilken kompetens och kunskap handläggaren har kan vara avgörande för bedömningen av vilket stöd en utsatt person blir hjälpt av. 

Därmed också öka förutsättningen för att den utsatta ska kunna leva ett tryggt liv. Det innefattar även barn som är utsatta och som kan behöva olika form av stöd även under uppväxtåren inom skola och omsorg. Hur ser Kumla kommuns handlingsplaner ut vid våld i nära relation? Finns det särskilt utbildade våld i nära relation-handläggare som kan upptäcka och vid behov särskilja och därmed ge rätt stöd, skydd och behandling för alla som utsätts för våld i nära relation? Samt ge stöd och behandling till våldsutövare?"

Vi önskar att Kumla kommun:

 ● Ser över kunskap, kompetens och metoder utifrån evidens och forskning inom området våld i nära relation (definition på våld i nära relation från socialstyrelsen.se psykiskt, fysiskt, sexuellt samt försummelse, digitalt, materiellt och ekonomiskt) och därmed ser till att det finns aktuella handlingsplaner 

● Ser över samarbetet samt det ekonomiska stödet till de kvinnojourer som verkar lokalt 

● Ser över och ser till att våld i nära relation-handläggare har särskild utbildning och kunskap för området 

● Ser över och ser till att våld i nära relation-handläggare med utbildning och inriktning på ungdomars relationer finns tillgängliga som stöd för skolan 

● Ser över och utbildar personal inom förskola och skola inom området våld i nära relation

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-14 12:20
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.