09 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kumlabor visade stöd till utsatt familj

Mats Hellgren skrädde inte orden och sade att han kände för familjen och skämdes över hur de blivit behandlade.

Fadi, Katia och dottern Marisols öde, som alla har fått besked om tvångsutvisning, har rönt stor uppmärksamhet och hundratals kumlabor slöt upp på torget under fredagens manifestation för att visa sitt stöd. - Det gör så ont i kroppen, man behandlar inte människor på detta viset, sade kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson.

Solen sken över Kumla Torg och uppskattningsvis 300 personer fanns där för att visa sitt stöd till den utvisningshotade familjen och lyssna till de tal som hölls.

Familjens stödperson och anordnare av manifestationen Mohamed El-Jawad visade att han hade talets gåva, han fick sällskap från talarstolen av bland annat läraren Christel Hedberg som höll engagerat tal, nära vännen Rose-Marie Rudin och många lokala politiker som ville säga sitt om situationen.

Fadi, Katia och Marisol
Asylprocessen måste bli bättre

- Det finns tre viktiga ståndpunkter att ta hänsyn till, om det är barn inblandat, kunna ge snabba besked och kolla hur man anpassat sig. I detta fall har Migrationsverket missat det helt! Jag känner för familjen och skäms över hur ni har blivit behandlade, sade moderaternas Mats Hellgren.

- Vi följer inte Barnkonventionen, och den borde vara lag i Sverige! Jag är redigt förbannad, att en familj kan få vara här i åtta år och sen få veta att de ej får vara kvar. Asylprocessen måste bli bättre, ansåg folkpartiets Christina Örnebjär.

Staffan Göransson från vänsterpartiet tyckte att de mänskliga rättigheterna borde eftersträvas bättre. Han talade även om solidaritet, insikt, förståelse och kallade torget för "Hoppets torg i Kumla"

- Idag är jag stolt Kumlabo, tack alla ni som tagit er hit för att visa ert stöd! Det gör så ont i kroppen, man behandlar inte människor på det här sättet, sade socialdemokraten Katarina Hansson, kommunstyelsens ordförande.

Besökarna sade sitt

Kumlanytt frågade några av dem som var på plats: 1) Varför är ni här idag? 2) Tror ni manifestationen gör nån nytta?

1) Vi vill visa att vi tycker det här är fel. Att folk som etablerat sig i landet och sköter sig inte får vara kvar. 2) Det kan hjälpa, det kanske kan få folk att tänka om / Olle Medin och Carina Grönkvist.
1) Vi är här för att stödja familjen. De har bott här så länge nu, deras barn är fött här och de har anpassat sig. De verkar vara en lycklig familj och det här beskedet är för jävligt. 2) Vi har svårt tro det efter hört vad Migrationsverket sagt, men vi hoppas / Jennie Nyberg och Laali Chazou. 

1) De har bott här länge, om de vill bo här och göra bra ifrån sig ska de få göra det. 2) Vi måste ha invandrare i Sverige, annars rasar det ihop / Stig Pettersson.

1) Vi är här för att stödja familjen, vi är goda vänner sen lång tid och det är jättebra personer, en underbar familj. 2) Vi hoppas på det bästa / Therese Hallberg och Karim Nour

Mohammed El-Jawad var nöjd med uppslutningen och sammanfattade så här.

- Det var en för mig att få tala för alla fantastiska människor, jag blev djupt berörd av den uppslutning som var på gårdagens manifestation. vi bestämde oss på onsdag och på fredag körde vi, så den uppslutningen på 2 dagar är extremt bra.

-  Och det var en ära för hela familjen som inte kunde tro att det var sant, de kunde inte riktigt förstå att det finns så mycket kärlek och stöd från alla runt om. Hur vi fortsätter nu får framtiden utvisa, än har ni inte sett det sista av oss. Vi ska tillsammans fortsätta kämpa och aldrig ge upp !

Migrationsverket:

"Ärendet avgjort 2008 innan det fanns barn i familjen"

Kumlaborna Fadi, Katia och dottern Marisol, 5 år, har således fått beskedet att tvångsutvisning till Libanon väntar. Här förklarar Fredrik Bengtsson hos Migrationsverket bakgrunden till beslutet:

 Kan ni kommentera varför de inte får vara kvar?

Det är viktigt att skilja på beslut om uppehållstillstånd och hur individen sedan ska resa tillbaka. Migrationsverket arbetar endast med frivilligt återvändande. I de fall där den sökande säger att han/hon inte kommer följa beslut fattade av svensk domstol eller inte samarbetar till att anförskaffa nödvändiga resehandlingar för att kunna återvända hem, ska Migrationsverket enligt lagstiftningen överlämna ärendet till Polisen. I detta ärende har sökande inte medverkat till att anförskaffa de handlingar som behövs för att återvända till Libanon.

 Över sju år, det är en lång tid, ska det ta så lång tid att komma fram till ett sånt här svar?

- Ärendet var slutligt avgjort redan i början av 2008. Migrationsverket, den fristående Migrationsdomstolen och den högsta instansen Migrationsöverdomstolen hade beslutat att det inte fanns skyddsskäl för att kunna bevilja tillstånd i Sverige. Alltså långt innan det fanns ett barn i familjen och en egen företagsrörelse var igång.

Har inte samarbetat

- Genom att inte visa upp identitetshandlingar och samarbeta för att resehandlingar ska kunna anförskaffas har föräldrarna aktivt motarbetat det beslut som fattades av domstolen redan 2008. Av den anledningen har inte en resa tillbaka kunnat genomföras.

- I denna typ av ärenden har Migrationsöverdomstolen vid ett flertal gånger slagit fast att om vistelsetiden i Sverige beror på orsaker som den enskilda själv är orsak till ska inte uppehållstillstånd beviljas. Domstolen menar alltså att det inte ska kunna ”ges fördelar” genom att aktivt motarbeta domstolsbeslut. Viktigt att påpeka att i det aktuella ärendet har ett tiotal beslut fattats som samtliga fastslagit att det inte finns skäl att bevilja tillstånd. Det är alltså felaktigt att säga ”efter sju år ska familjen utvisas”. Ärendet var slutligt avgjort i början av 2008.

 Paret har ju uppenbarligen kommit in i det svenska samhället på ett bra sätt och 5-åriga dottern Marisol har bott här hela sitt liv och går på dagis här. När såna här beslut tas, kollar Migrationsverket och ärendets handläggare inget på hur pass väl de sökande anpassat sig till det svenska samhället och bidrar detta inget alls till helhetsbilden över beskeden om de ska få vara kvar eller inte?

- När en person ansöker om asyl är det i huvudsak behovet av skydd som prövas, vilket också gjorts ett flertal gånger. Anpassningen till Sverige handlar i detta fall helt och hållet om att föräldrarna valt att inte följa besluten från Migrationsverket och domstolarna.

Skyddsbehov viktigaste faktorn

Hur ser familjens framtid ut nu. Betyder tvångsutvisning att polisen kan komma och hämta dem när som helst för utvisning? Eller finns chansen för dem få stanna kvar?

- Att ett ärende överlämnas till Polisen innebär att det är de som har ansvaret för att verkställa beslutet. Hur de går tillväga i detta enskilda ärende vet jag inte.

Om man ska välja ut några ting som sticker ut när ni bedömer fall om en person/familj ska få vara kvar eller inte. Vad tittar Migrationsverket och dess handläggare mest på och vad är viktigast för att få uppehållstillstånd?

- Som asylsökande är det alltid behovet av skydd som är den viktigaste faktorn. Om skyddsskäl inte föreligger finns en mycket begränsad möjlighet att bevilja tillstånd på andra grunder, bl.a. vistelsetid i Sverige och hälsotillstånd. Men. Vistelsetiden i Sverige får inte vara kopplad till att personerna fått anknytningen till Sverige genom att inte följa beslut fattade av svensk domstol, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2014-04-25 19:30
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.