03 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Majoriteten satsar på idrottshall och utökat busskort

Majoriteten som i dag styr Kumla. Oskar Svärd (M), Katarina Hansson (S), Andreas Brorsson(S), och Åsa Windahl(M).Majoriteten som i dag styr Kumla. Oskar Svärd (M), Katarina Hansson (S), Andreas Brorsson(S), och Åsa Windahl(M).

En förstudie av en ny idrottshall, byggstart redan nästa år och busskort fram till klockan 22 för alla gymnasielever i kommunen. Det var några av satsningarna när majoriteten i Kumla kommun, Moderaterna och Socialdemokraterna, presenterade sitt budgetförslag för 2021 i dag.

Totalt är det 1,7 miljarder kronor majoriteten har att fördela. Det man fokuserade på under tisdagens pressträff var investeringarna man vill göra under planperioden 2021. Totalt vill man investera 310 miljoner. Både Katarina Hansson och Oskar Svärd var noga med att poängtera att kommunen har en bra ekonomi och att man, under de senaste åren har kunnat amortera skulder för att minska kommunens skuldsättning.

– Alla nämnder håller sin budget. Socialnämnden översteg sin budget med 20 miljoner. Något vi helt kan förklara med de extra kostnader vi haft på grund av Covid 19. Staten, precis som man lovat, så här långt kompenserat mer än väl, menar Katarina Hansson.

När det gäller Corona kommer staten hjälpa till under 2021.

– Vad som händer sedan vet vi inte. Konsekvenserna blev inte så stora som befarat, menar Oskar Svärd.

Fler äldre – och yngre

Kommunen står dock inför flera stora utmaningar.

– Vi har allt fler äldre, över 80 år, i andra änden har vi allt fler under 19 år. Sett till andelen av befolkningen har vi en allt mindre grupp i arbetsfört ålder. Vi har också en stor inflyttning, positivt, men det ställer krav på investeringar.

Mest pengar, 96 miljoner, investerar man i också i det man i Kumla kallar livslångt lärande.

Ny idrottshall

– Vi budgeterar bland annat att bygga en ny idrottshall, Den ska byggas mitt emot Pappa Padel, på Mastgatan på samma sidan av Blå förskolan, berättar Katarina Hansson.

Det finns pengar, cirka en miljon, för en förstudie som ska dra igång redan tidigt i vår.

– Vi hoppas sedan kunna ta ett färdig förslag, till fullmäktige någon gång nästa höst. Går allt som vi vill står hallen färdig på sommaren, hösten 2022, säger Andreas Brorsson.

Det har funnits ett stort tryck från Kumla kommuns olika idrottsföreningar om en ny hall. Det är rejält trångt och ont om tider.

– Sedan behöver skolorna mer plats. Förra året lagstiftades det ju om en timme mer idrott i veckan. På Skogstorpsskolan finns bara en gymnastikhall på 800 elever, det är för lite, så vi behöver verkligen en ny hall, inflikar Katarina Hansson.

Renovering

På Norrgårdens förskola och Malmens skola vill majoriteten påbörja så kallat ROT-renovering. En annan satsning är som sagt att Kumla, som första kommun i länet, utökar det busskort gymnasieeleverna får så att det gäller fram till klockan 22 istället för som i dag, till 19.

– Vi ser det som en rättvisefråga, ett sätt att jämna ut klyftor. Alla har inte föräldrar som kan hämta och skjutsa. På det här sättet kan man vara kvar hos kompisar, eller på träning, lite längre, säger Katarina Hansson.

Ändringen träder i kraft redan vid årsskiftet. och gäller totalt 900 gymnasister i Kumla kommun.

Ombyggnad av Bataljonen

På den sociala sidan kommer man att satsa 3.9 miljoner på en ombyggnad av bland annat personalutrymmen på särskilda boendet Bataljonen i Sannahed. En ny fungerande ljudslinga på Kvarngården utlovas också. Det ska också nämnas att budgeten till själva socialnämnden förstärks med åtta miljoner per år de kommande tre åren. Även nämnden för livslångt lärande, det som i andra kommuner kallas för Barn- och utbildningsnämnden, får rejäla tillskott. fyra miljoner extra per år fram till 2023

– Det är helt enkelt en anpassning till ökande volymer, säger Katarina Hansson.

Majoriteten vill också slå mynt av att 34 000 personer sökt sig till Kvarntorpshögen under sommaren. Det blir en satsning på 250 000 för att göra högen mer attraktiv.

​Fakta

58 procent av Kumla kommuns intäkter kommer från kommunalskatt

18 procent är generella statsbidrag. Alltså pengar som inte staten riktat för speciella ändamål.

9 procent är mer riktade statsbidrag.

6 procent utgörs av taxor och avgifter.

Resten, nio procent, är övriga intäkter. Exempelvis försäljning av tomtmark.

På utgiftssidan är kostnader för personal den särklassigt största utgiften, 68 procent av budgeten

Kommunens prognos talar för ett överskott nästan 100 miljoner för i år. 2023 räknar man med mer blygsamma fem miljoner i överskott. En förklaring till det är att kommunens kostnader kommer öka när 36 nya platser på den nya boendet på Kungsparken kommer till. En plats på ett särskilt boende kostar cirka 1 miljon per år.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-20 15:29
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.