Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
30 May 2023
Tipsa: 073-629 83 19

"Majoriteten väljer en valpopulistisk väg"

Turerna kring den idrottshall majoriteten, M och S i kumla kommun vill bygga fortsätter. Efter att alla partier utom just M och S röstade för återremiss har kommunstyret kallat till ett extrainsatt kommunfullmäktige nu på onsdag. Trots att majoriteten troligen vinner omröstningen är fyrklöveroppositionen på krigsstigen och anklagar M och S för valpopulism

Fyrklövern består av Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Så här skriver de i ett pressmeddelande:

”Majoriteten S och M väljer att lägga fram ärendet om idrottshallen för cirka 100 miljoner på en extra kommunstyrelse och ett extra kommunfullmäktige på onsdag den sjunde september, nästa vecka. Det man då gör är att bryta mot sin egen budget för 2022 samt gå emot 49 % av fullmäktige. Det vill säga en representation för en rätt stor andel av kumlaborna.”

I pressmeddelandet hänvisar Fyrklöverm, via Jan Engman (C) till majoritetens egen budget.

”Det majoriteten vill driva igenom är att kullkasta hela budgetprocessen i Kumla dvs. med budgetdirektiv, budgetarbetet i nämnderna och mål- och medelberedningen inför fullmäktigebeslut. ”

Så här står det i majoritetens, alltså M och S budget för 2022.

Ofördelade investeringsmedel. Hos Kommunstyrelsen anslås investeringsmedel med 63 miljoner kronor. För att ianspråkta dessa medel krävs nämndbeslut för äskat investeringsprojekt och därefter beviljande av kommunstyrelsen.” 

– Något beslut i Samhällsbyggnadsnämnden där ärendet höra hemma finns inte, menar Jan Engman.

I pressmeddelandet skriver man också att fyrklövern kommer lägga fram ett eget förslag i hallfrågan på fullmäktige.

Detta beslut om något ska tas med bred konsensus för att få en så bra förankring som möjligt och för Kumlabornas bästa. Nu väljer majoriteten en valpopulistisk väg, säger Jan Engman (C) (HÖs)

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-09-03 17:32
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla