Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
27 January 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Kvarntorp läcker fortfarande gifter och metaller

Kvarntorpshögen läcker en del, liksom brotten. Här en bild från uppsättningen av konstverket Corona. Foto: Henrik ÖstenssonKvarntorpshögen läcker en del, liksom brotten. Här en bild från uppsättningen av konstverket Corona. Foto: Henrik Östensson

Trots att det var över 50 år sedan brytningen av skiffer upphörde vid Kvarntorp påverkar brytningen fortfarande miljön i områden, med höga halter av olika metaller och uran. Läckaget pågår fortfarande. Kristina Åhlgren forskare på Örebro universitet har forskat på hur metallerna rör sig i området.

– När man talar om åtgärder i Kvarntorp är ofta själva avfallshögen i fokus. Men det är inte den som står för den största delen av de metalltransporter som sker i grannskapet, berättar forskaren.

Hon påbörjade mätningarna sent 2015. Provtagningarna och forskningen kring ledde fram till att Kristina Åhlgren disputerade i fredags, det vill säga den åttonde.

Hennes analyser och provtagning på ytvatten i området visar att de gamla dagbrotten faktiskt sprider metaller och farliga ämnen i högre grad än själva högen. Det är förvånansvärt stora mängder det rör sig om, varje år.

Uran och nickel

Kvarntorpshögen och dagbrotten läcker sulfat och metaller till vattendragen nedströms. Årligen sprids bland annat 45 kilo uran, 65 kilo nickel och 1 500 ton sulfat på det sättet.

– För de flesta ämnen står Kvarntorpshögen för betydligt mindre än 20 procent av den totala metalltransporten. Sjön Söderhavet beräknas stå för nära hälften av tillförseln av ämnen som exempelvis molybden och uran, säger Kristina Åhlgren.

– Det låter kanske rätt mycket. Men man ska ha klart för sig att det ju är rätt utspätt, låga doser i vattnet.


Kristina Åhlgren Kristina Åhlgren
Flera källor till läckaget

– Dels det själva askan, avfallet i högen. Men sedan ligger det stybb i högar lite varstans, alltså krossad outvunnen skiffer. i varierande fraktion. Sedan läcker som sagt själva dagbrotten. Där är det troligen de öppna bergväggarna som sakta vittrar sönder och därmed avger metaller i vattnet.

Går det att på något sätt utvinna metallerna i vattnet?

– Det är ju företag som ansökt om att få utvinna metaller ur avfallet och den outvunna skiffern. Men i vattnet är det för låga halter för att det ska vara lönsamt, eller rimligt, tror jag.

Grundvattnet i området är också ett problem. Det innehåller högre halter av arsenik och uran än vad Livsmedelsverket rekommenderar.

– Det används dock inte som dricksvatten, och man tror inte att det kommer i kontakt med de vattenförande lager som leder till brunnsvatten i området, säger Kristina Åhlgren.

Hon menar att man inte bör använda grundvatten under en avfallsdeponi oavsett vad den innehåller.

– Nej, det är ju det normala. Man har gjort bedömningen att vattnet ligger rätt stilla och inte har kontakt med vattentäkter.
Brytningen av alunskiffer i området pågick mellan 1942 och 1966. Det var två statliga företag som var verksamma i alunskifferhanteringen. Svenska skifferoljebolaget framställde olja och gasol, och AB Atomenergi framställde uran.

50 miljoner ton bröts

Totalt grävde man upp 50 miljoner ton alunskiffer. Miljötänkandet var, som vi skrivit om i Sydnärkenytt tidigare, lika med noll.
– Man gjorde nog inga regelrätta mätningar när driften höll på. Däremot visste man att utsläppen orsakade problem. Under åren driften pågick betalade man ut en hel del skadestånd till bland annat jordbrukare. Man har gjort kontinuerliga mätningar i området sedan 1993.

Viktigt att övervaka, mäta

Skulle man på något sätt kunna sanera, eller på annat sätt göra något för att stoppa läckaget av giftiga ämnen, metaller?

– Jag tror det viktigaste är att man fortsätter mäta halter, övervakar miljön. Jag är tveksam till miljönyttan med att exempelvis täcka avfallshögen.

Hur länge kan läckaget fortgå?

Går inte att säga, men länge, skulle jag säga, avslutar Kristina Åhlgren.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-01-11 15:35
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.