Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
07 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Fyrklöver anser Kumla behöver nystart

Kumlas Fyrklöveropposition: Jan Engman (C),  Ingalill Roswall (KD) Carina Riberg (MP) och Christian Liljenhed (L). Foto: Henrik Östensson<br />
Kumlas Fyrklöveropposition: Jan Engman (C), Ingalill Roswall (KD) Carina Riberg (MP) och Christian Liljenhed (L). Foto: Henrik Östensson

Igår presenterade Fyrklövern, det vill säga Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna sitt gemensamma program för Kumla kommun. Partierna samarbetade även förra valet och har under mandatperioden ofta drivit frågor gemensamt. Man vill bland annat ha fler ordningsvakter, ett ridhus i Folkatorp. Valfrihet inom skola och äldreomsorg finns också med på listan.

– Vi vill på det här sättet visa att vi är redo att ta över om vi skulle få chansen, att vi har en gemensam politik där vi är överens, sa Jan Engman, gruppledare för centerpartiet.

Carina Riberg, (MP) menar att man är överens om rätt mycket och att samarbetet är etablerat sedan länge.

– Vi har ett bra samarbete och har jobbat ihop under hela mandatperioden.

Det krävs dock en del rörelser bland väljarna  för att ett sådant maktskifte skulle inträffa. Gruppen har i dag 13 av de 45 mandaten i fullmäktige.

38 punkter

Det är 38 punkter på olika områden man enats om. En del är sådant man drev redan förra valet. Man vill bland annat öka valfriheten i den kommunala välfärden.

– Det behövs fler skolplatser i kommunen. Vi välkomnar en etablering av en privat driven skola. Det skulle öka valfriheten samtidigt som kommunen skulle slippa ta risker, bygga lokaler och anställa, sa Christian Liljenhed (L).

Partierna vill också införa LOV, lagen om valfrihet bland andra kommunala verksamheter, som hemtjänst.

– På trygghetsområdet vill vill vi utöka satsningen på ordningsvakter. Att det i dag finns ordningsvakter var ju från börjat vårt initiativ, fortsätter Liljenhed.

– Vi vill också fortsätta utveckla det som kallas EST, effektiv samverkan mot trygghet. En förstärkt samverkan  mellan socialförvaltningen, skolan och polisen är också viktigt. EST är en samverkan mellan kommunens olika delar, exempelvis fastighetsbolag, skola. gatuavdelning och polisen.

Bättre medborgardialog

– Vi anser också att demokratin i kommunen behöver utvecklas. Det demokratiska samtalet mellan politik, medborgare och personal måste utvecklas. Det saknas en väl fungerande medborgardialog  i Kumla i dag, menar Carina Riberg, (MP).

– Ta det här med medborgarförslag. I dag möts ofta medborgarförslag med ett rätt kallt avslag, ett nej. Det förs ingen dialog med den som skrivit förslaget, även om det faktiskt, inte sällan, senare tas upp och blir verklig. Kommunen, styret, behöver bli bättre på lyhördhet, dialog.

I programmet står också att politiska beslut ska fattas av fullmäktige och nämnder.

– I dag är känslan att beslut ofta avgörs i förhandlingar innan de läggs fram i en nämnd eller på ett fullmäktige. Det blir ingen diskussion, beslut bara klubbas igenom slentrianmässigt. Det urholkar demokratin långsiktigt tror vi.

Vill utreda medlemskap i SUF

Fyrklövern vill också se att kommunen blir en bättre fungerande arbetsgivare. Personalen ska trivas på jobbet, i vilken del av kommunen man än jobbar.

Fyrklövern vill också se att man utreder frågan om medlemskap i SUF, Sydnärkes Utbildningsförbund.

– Som det ser ut i dag har vi ingen kontroll, inget inflytande på våra ungdomars gymnasieutbildning, vad de får, hur deras utbildning fungerar. Vi bara betalar. Det inflytande skulle vi uppnå genom medlemskap i Sydnärkes utbilldningsförbund, menar Jan Engman.

Ridhus

– Vi anser också att vi ska satsa pengar på att bygga ett nytt ridhus åt ridklubben i Folkatorp som ridsällskapet sedan kan hyra, säger Carina Riberg.

Ytterligare en satsning Fyrklövern vill göra, men som man i hastigheten råkade glömma skriva in i programmet, är det här med vägföreningarna.

– Vi vill att vägföreningarna både i Äbytorp och Ekeby blir kommunala gator. Det är en rättvisefråga. Det är inte rimligt att vissa kommuninnevånare tvingas betala för underhåll av sina gator medan andra inte behöver det. I Hällabrottet är ju gatorna kommunala, varför ska de inte vara det i de andra orterna, det fungerar inte, menar Jan Engman.

Behövs förändring

– Med det här programmet vill vi visa att vi är redo. Kumla behöver förändring. Det tar för lång tid innan förändringar sker i dag, menar Christian Liljenhed. 

På en direkt fråga om man skulle kunna tänka sig ett samarbete med moderaterna om de närmade sig Fyrklövern svar Jan Engman så här:

– Skulle de få tillräckligt många mandat för att förändra något skulle vi absolut kunna föra en diskussion. Men som mandatfördelningen ser ut i dsg skulle inte det ändra något. Moderaternas mandat skulle inte räcka för majoritet tillsammans med oss.

Partierna har givetvis också egna hjärtefrågor de kommer driva fram till valet. För den som är intresserad av att läsa hela Fyrklöverns program kommer det finnas tillgängligt på partiernas lokala webbplatser.


 


 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-21 8:07
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.